Imamer med ekstreme holdninger og andre hatpredikanter bør ikke få komme inn i Norge, mener Sylvi Listhaug (FrP).

Innvandrings- og integreringsministeren vil lage en liste over predikanter som ikke vil få adgang til riket, slik det er gjort i Danmark.

– De går foran med et godt eksempel, sier Listhaug til NTB.

– Jeg mener det er riktig å gjøre en slik svartelisting. Vi jobber nå med å se på hvilke lovendringer som må til, sier hun.

– Vil gjelde alle som sprer hat

I juni i år innførte Danmark innreiseforbud for seks kjente islamistiske religiøse ledere, blant annet fra Saudi-Arabia og Syria. På lista, som foreløpig gjelder for to år, er også den omstridte amerikanske kristne pastoren Terry Jones ført opp.

– Et forbud vil gjelde alle som har ekstreme budskap som er i strid med våre verdier, og som bidrar til å spre hat, sier Listhaug, som mandag møtte sin danske kollega, utlending-, integrerings- og boligminister Inger Støjberg fra regjeringspartiet Venstre. Støjberg er i likhet med Listhaug kjent for å ønske seg en strengest mulig asylpolitikk.

Vil lære av Norge

De to ministrene dro blant annet til Trandum utlendingsinternat på Gardermoen for at den danske ministeren skulle få lære mer om hvordan Norge greier å returnere flere flyktninger og asylsøkere enn andre europeiske land.

– Det er verdt å fremheve den norske modellen for utsendelse. Norge ligger i front i Europa, sier Støjberg til NTB.

– Det er en meget effektiv utsendelsespolitikk, som jeg lar meg inspirere av, sier hun.

Nesten 3000 sendt ut

Fram til juli i år har Politiets utlendingsenhet (PU) uttransportert 2825 personer, en nedgang på 29 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge bladet Politiforum.

Det har blant annet ført til færre illegale flyktninger på Grønland i Oslo, ifølge politiet, som tok de to ministrene med på en guidet spasertur gjennom bydelen.

Antallet er bare en tredel av måltallet på 9000, og fungerende PU-sjef Bjørn Pettersen sier til bladet at han ikke tror måltallet vil nås.

Norge er også blant de landene som sender flest barn tilbake til Afghanistan.