Innenriks

Nes på Hedmarken:

Grande på Tingnes blir akuttmottak for enslige asylsøkere under 18 år. Antallet som skal bo på akuttmottaket, er 80 med en opsjonsavtale som kan øke antallet til 120.

Asylmottaket ønsker å markere seg positivt i lokalmiljøet. Idrettslaget i bygda har invitert asylmottaket til samarbeid, og selv ønsker de å jobbe med frivillige organisasjoner.

Den ikke økonomisk bærbare innvandringen ønskes velkommen. Den skaper nye arbeidsplasser i bygda. 40 arbeidsplasser for å avvikle Norge. Slik beholder vi befolkning på bygda.

Det er også en opsjonsavtale om å utvide volumet med 20 pluss 20, slik at det totalt kan bli 120 flyktninger på Grande. Det er snakk om en ettårsavtale med UDI som kan fornyes.

Stensløkken forteller at de ønsker å være synlige på en positiv måte.

– Vi ønsker å se oss omkring etter å bidra i lokalsamfunnet og alt som favner dugnader. Vi ønsker å hjelpe til og har fått en invitasjon fra idrettslaget i bygda som vi håper å få til et samarbeid med. Det handler om å aktivisere våre og bidra for idrettslaget. Vi vil også prøve å jobbe med andre frivillige organisasjoner, sier Stensløkken.

Nes har mistet mange arbeidsplasser de siste årene, men ved etableringen av dette mottaket skaper det nye kjærkomne arbeidsplasser.

– Den nye avtalen stiller et helt annet krav til bemanningen og vi snakker om 40 årsverk. Det vil være en betydelig arbeidsplass og vi har hatt kontakt med mange folk fra nærområdet som har meldt sin interesse for å jobbe sammen med oss.

Det gjenstår å ønske lykke til.

 

h-a.no