Firda og NRK Sogn og Fjordane melder at UDI har vedtatt å opprette 80 mottaksplasser for asylsøkere, trolig i hovedsak fra Afghanistan, Irak, Somalia og Eritrea, ved tidligere Jølster hotell i Vassenden, et tettsted med ca. 300 innbyggere. Det nye asylmottaket, som opprettes i strid med lokalbefolkningens og lokalpolitikernes ønsker, skal etter planen åpne 1. mars 2010.

UDI har dermed for gudene vet hvilken gang presset et asylmottak på et lite lokalsamfunn som ikke ønsker det. Formannskapet i Jølster sa i august et klart nei til asylmottak, og anførte to grunner: for store krav til offentlige tjenestetilbud, og hensynet til reiselivsnæringen. Lokalbefolkningen ønsket at hotellet skulle drives videre som nettopp dét, og planer forelå om oppstart av friluftshotell, men eieren av hotellbygningen fra 1800-tallet valgte altså heller å samarbeide med UDI.

Den kan ellers nevnes at en gruppe på Facebook som tok til motmæle mot asylmottaket, fikk noe over 300 medlemmer, altså like mange som det er innbyggere i Vassenden, eller tilsvarende ca. 10% av befolkningen i hele Jølster kommune. Det er forøvrig blitt startet flere titalls slike grupper mot asylmottak over det ganske land.

Les også om UDIs overkjøring av Tangen, Hemsedal, Nes og Hol i Hallingdal, Sjøholt og Skrolsvik, samt kommentarene Hvor ålreite er egentlig sauer? og Farlig lang avstand fra Oslo til bygda?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.