Våler kommune utenfor Moss med sine 4800 innbyggere har allerede et asylmottak innenfor sine grenser, men det er ikke til hinder for at Utlendingedirektoratet (UDI) har til hensikt å opprette enda ett.

I samtale med statsråder har ordfører Reidar Kaabbel tidligere møtt forståelse for at en liten kommune har vanskelig for å ta imot et stort antall nye innbyggere, men dette har ikke vært til hinder for at UDI likevel stått fast ved sin beslutning.

I et forsøk på å stanse planene har ordføreren sendt brev til UDI:

I brevet viser Kaabbel til at Våler har størst befolkningsvekst i Østfold, med utfordringer knyttet til det, og at etablering av et mottak på Nordbybråten kan føre til at 10–15 prosent av Vålers innbyggere bor i mottak. På landsbasis er tilsvarende tall under 0,5 prosent.

Under et møte mellom UDI og kommunens politiske ledelse i dag, fikk sistnevnte beskjed om at det ikke er noe de kan gjøre for å hindre gjennomføring av vedtaket. Statsbygg har kjøpt bygg og justisdepartementet har gitt dem myndighet til å starte asylmottak.

Regjering og statsforvaltning kan altså med et pennestrøk iverksette overveldende demografiske endringer i et lokalsamfunn, med alt det innebærer for dem som bor der fra før, og har ingen skrupler med å gjøre det i en «høyere» saks tjeneste, selv om kommunens ledelse og majoriteten av innbyggerne er imot.

 

Moss Avis: Ordføreren vil stoppe asylmottaket på Nordbybråten
NRK Østfold: Her blir det asylmottak uansett

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂