På Brumund utenfor Brumunddal skal det nå opprettes asylmottak. Den gamle skolen på stedet skal gjøres om til asylmottak for 40 enslige asylsøkere. Lokalbefolkningen er meget skeptisk til opprettelsen. Nærmeste nabo er bygdas barnehage og det er et sterkt ønske om et høyt gjerde i mellom mottaket og barnehagen. Per Tore Teksum som står bak selskapet som skal drive mottaket synes tydeligvis at et slikt forslag er hårreisende. Det er samarbeid og dialog som gjelder. Den dagen fysiske barrierer settes opp har vi tapt, mener han.

Hvordan stiller saken seg hvis uheldige episoder oppstår mellom barn og asylsøkere? Vil det omtales som seier eller tap for samfunnet?

Lokalbefolkningens trygghet er sekundært når godheten trår til med full kraft.

Det skal sies at politiet skal være synlige i miljøet. De sammenligner med mottaket på Nes hvor de er en til to ganger i uka, så politiet vil neppe løpe ned døra til mottaket.

Leif Kristian Arnestadsveen som startet Facebook-gruppa «Nei til mottak på Brumund skole» ønsker å sette opp et skille mellom barnehagen og asylmottaket.

Mange i bygda er bekymret for at etableres asylmottak på Brumund skole med barnehagen som nærmeste nabo.

—-

– Dette løser vi med samarbeid og dialog. Den dagen vi bygger fysiske barrierer er den dagen vi har tapt, sa han.

Problemet i Norge er at folk først våkner når de selv blir nabo med problemene. Den dagen er det som oftest for sent.