Sølvskottberget i Øyer kommune i Gudbrandsdalen. Stillbilde: YouTube.


 

Til tross for stor skepsis fra lokalbefolkningen kjører UDI og kommuneledelsen i Øyer på for å få plassert 15 voldelige asylsøkere i kommunen om kort tid. Ordfører Britt Kramperud (Ap) møtte ikke opp på folkemøtet i går 15. august, hvor vel 200 mennesker fra lokalsamfunnet stilte opp for å bli informert om sine nye naboer.

Det var stappfullt inne i møtesalen, og ditto i gangen. Ordføreren hadde overlatt møteledelsen til varaordføreren som informerte om at førstnevnte var bortreist. Saken om mottak for voldelige asylsøkere i Øyer, nabokommune til Lillehammer, bærer preg av hastevedtak og hemmelighold. Til og med kommuneoverlegen i bygda Anders Brabrand fortalte på møtet at han fikk saken presentert først fra lokalavisen i juli. Da var det allerede bestemt at det blir plassert 15 voldelige asylsøkere i bygda noen uker etterpå.

De 15 asylsøkerne som er kjent for så voldelig og utagerende atferd at de blir flyttet fra vanlig mottak, skal kunne ferdes i Øyer og Lillehammer. Dette er ikke et lukket mottak, det blir ingen inngjerding. UDIs regiondirektør Sissel Mehammer var til og med avvisende til en døgnbemannet port, som var et forslag fra en av naboene til mottaket. Avvisning av inngjerding og bemannet port begrunner Mehammer med at UDI har ingen hjemmel for tvang.

Tre kateogorier voldelige
De 15 asylantene er fra 8 ulike nasjoner, 14 menn og en kvinne. De 15 er delt inn i tre kategorier. En kategori skal ikke forlate mottaket, forteller regiondirektør Ole Petter Østerbø fra Heimta, som er ansvarlig for driften. Men området er ikke sikret, og UDI holder fast på at det er et frivillig botilbud. At denne kategorien ikke får forlate mottaket, begrunnes med nødrettsparagrafen.

Den andre kategorien skal kunne forlate mottaket, men fotfølges. Det vil si de kan dra til butikker, legekontor og alle servicetilbud i distriktet. Den tredje kategorien vil bli busset på aktiviteter i nærmiljøet på morgenen og kommer tilbake på kvelden. Naboene til asylmottaket på Sølvskottberget delte på møtet noen erfaringer med tidligere asylmottak på samme sted, selv om det den gang ikke var et mottak for de som var kjent voldelige. Det ble blant annet fortalt at barn i nærmiljøet har blitt skremt.

La barna i hvert fall få være trygge på skolebussen
Foreldre med barn ga tydelig uttrykk for bekymring. Etter flere spørsmåls-runder og uklare svar gikk endelig Østerbø i Heimta med på at ingen av de som er tilknyttet mottaket skal ta skolebussen, for å unngå å skremme barn i området. Politiet representert ved stasjonssjef Terje Krogstad på Lillehammer, sier at han forventer at de vil bli nødt til å rykke ut til mottaket. Likevel legger han til at han regner med at de som drifter mottaket vil ordne opp i 90% av tilfellene selv.

Folk i salen uttrykte skepsis til hvor raskt politiet vil være på stedet hvis det skjer noe, og det ble påpekt at det allerede er underbemanning i distriktet og folk har opplevd å ringe politiet uten å komme igjennom.

Tre nattevakter på 15 voldelige
Heimta har gått ut i lokalavisen med at de vil ha mye bemanning på stedet, det har vært snakk om 50 personer og nærmest gitt et inntrykk av at det er to pr mann. Men disse skal selvfølgelig gå i turnus, så det er misvisende at det vil være så mange samtidig.

Tvert om kom det fram på møtet at det kan være tre nattevakter på 15 voldelige. De som jobber på mottaket, vil være der i fire døgn i strekk og ha en uke fri. Om lag halvparten av de 15 voldelige asylsøkerne har fått opphold i Norge, og skal i følge UDIs regiondirektør Sissel Mehammer plasseres rundt omkring i kommunene. Mens noen av de som kommer til mottaket i Øyer, har fått avslag allerede.

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!