Sølvskottberget i Gudbrandsdalen. Stillbilde: YouTube.

 

Utlendingsdirektoratet (UDI) har etter en anbudskonkurranse inngått en kontrakt med det private, omsorgsytende aksjeselskapet Heimta om drift av et asylmottak for «utagerende asylsøkere» med «særskilte bo- og omsorgstilbud» ved Sølvskottberget – ikke langt fra tettstedet Tretten i Øyer kommune i Gudbrandsdalen.

Det er NRK Hedmark og Oppland som bringer nyheten om mottaket, som blir det eneste i sitt slag i Norge, og den er kun referert i lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen.

NRKs distriktskontor skriver:

Selskapet Heimta fikk avtalen etter at UDI nå har sluttført anbudsrunden. Kontrakten innebærer at ca. 15 asylsøkere skal bo der, med 40 ansatte.

UDI opplyser at dette er voksne asylsøkere med adferdsproblemer som gjør at det kan oppstå uheldige episoder på ordinære mottak.

Hva slags uheldige episoder det kan være tale om, går frem av presseomtalen i forbindelse med forrige anbudsrunde, hvor det kom tilbud fra seks aktører, men i februar ble avlyst på grunn av formelle feil.

«UDI har avlyst konkurranse om tilbud for voldelige asylsøkere», lød en overskrift den 24. februar i Oppland Arbeiderblad, som omtalte saken fordi Wolla pensjonat i Søndre Land var et av de seks påtenkte stedene for mottaket. Der som andre steder viste lokalbefolkningen skepsis ved utsiktene til slike naboer.

Også denne gangen er folk på stedet urolige. En av dem gir uttrykk for dette overfor statskringkasteren:

En av naboene, Gunhild Eikerol, sier at de hadde satt pris på om et informasjonsmøte kunne vært holdt før avgjørelsen ble tatt, og ikke etterpå.

– Vi vet lite om denne gruppen. Det er sårbart her i området rundt Sølvskottberget, med spredt bebyggelse.

UDI fremholder at mottaket ikke skal være til sjenanse for sine omgivelser, men presiserer at det ikke finne hjemmel til tvangsbruk, så hvilke garantier kan egentlig gis?

Øyers ordfører Brit Kramprud Lundgård (Ap) sier at kommunen ikke er involvert i planene, så den har ikke noe informasjon å gi. Men ordføreren er optimistisk:

– Det betyr mange nye arbeidsplasser i kommunen. Og så tror jeg naboene vil føle seg trygge, sier Lundgård.

Ja, for de tar vel uunngåelig sine forholdsregler for å oppnå en trygghet de tidligere tok for gitt? Hva annet skal de gjøre når øvrigheten ikke ivaretar deres sikkerhet?

Lundgård har utvilsomt rett i det med arbeidsplassene, siden 40 ansatte behøves for å ta seg av 15 personer. De har – paradoksalt nok – søkt Norges beskyttelse, mens Norge må beskytte seg mot deres voldspotensial ved å plassere dem i spesialmottak.

Skitt i Norge, leve Øyer, er muligens ordførerens motto. For helt gratis blir ikke dette for skattebetalerne. Av statsbudsjettet for 2018 går det på side 233 frem at hver av disse asylsøkerne, som ifølge teksten «kan være en risiko for andre», koster staten 2,8 millioner kroner pr. år.

Endel av dem det gjelder, blir trolig tvangsutsendt fra Norge. Men hva skjer med dem som får bli igjen?

Vil de koste landet nesten tre millioner pr. år resten av den tiden de er stridsdyktige, eller vil de etterhvert havne i alminnelige nabolag uten den samme spesielle oppfølgingen som skaper arbeidsplassene Lundgård er så begeistret for?

Vil naboene i førstnevnte fall bli informert om hva slags tikkende bomber de har gående rundt i sine nærområder?

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.