Brit Kramprud Lundgård. Stillbilde: YouTube.


 

Den varslede etableringen av et særskilt mottak for voldelige asylsøkere på Sølvskottberget i Øyer kommune har en forhistorie som inntil nylig har vært ukjent.

Øyers ordfører Brit Kramprud Lundgård (Ap) ble allerede den 17. april orientert om mulig etablering av et mottak for voldelige asylsøkere i kommunen, men unnlot å journalføre korrespondansen, og unntok samtidig brevet fra offentlighet. Det opplyser Gudbrandsdølen Dagningen (GD) torsdag.

Formannskapet i kommunen ble ikke orientert før den 15. mai, mens lokalpressen ikke brakte nyheten før i slutten av juni.

Ikke før 6. august blir korrespondansen journalført i Øyer kommune. Da framgår det at brevet av 17. april ble unntatt offentlighet, noe det ikke er grunnlag for under henvisning til paragraf 23 i offentlighetsloven.

GD har konfrontert ordføreren med saken, og Kramprud Lundgård, som avviser at hun bevisst har unndratt informasjon fra offentligheten, forsvarer seg på denne måten:

– Brevet 17. april var stilet til ordfører og rådmann og var fra Heimta AS unntatt offentlighet. Jeg vurderte ikke deres hjemmelsgrunnlag for å unnta brevet nærmere.

Ekspert på offentlighetsloven Gunnar Bodahl Johansen er ikke imponert over forklaringen. Demokratiet svekkes når allmennheten ikke får viktig informasjon, og kommunen hadde ingen hjemmel for å unnta brevet offentlighet, sier han til GD.

– At Heimta har skrevet at dokumentet er unntatt offentlighet er kommunen uvedkommende. Det bør ordfører vite.

Det private driftsselskapet har med andre ord opptrådt som en slags stat i staten, og ordføreren har vært med på notene – formodentlig konsekvensfritt for begge.

Brit Kramprud Lundgård (Ap) møtte ikke opp da det ble holdt folkemøte om etableringen for folk i Øyer onsdag kveld.

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!