Sakset/Fra hofta

Foto: Rita Ottervik / Wikimedia Commons.

Er det norske samfunnet trygt nok for asylsøkere?

Ifølge ordfører i Trondheim er det ikke det.

I Norge blir asylsøkere, også de som får opphold, utsatt for grov omsorgssvikt og satt i en situasjon som er nedbrytende og skaper utrygghet – som i verste fall fører til vold og drap – på grunn av selve søknadsprosessen.

Selve asylsøknads­prosessen og oppholdet på mottaket skaper utrygghet og psykiske lidelser, om en skal følge argumentasjonen.

Bør vi legge denne argumentasjonen til grunn for å ikke la folk som søker asyl i Norge, oppholde seg her mens søknadsprosessen pågår?

Når denne er en så stor belastning på psyken at den fører til store lidelser for asylsøkeren, og i verste fall fører til vold og drap.

Bør vi begynne å la folk få behandlet sine asylsøknader mens de er i hjemlandet?

Eller vil denne prosessen også der påføre søkeren belastninger som fører til vold og drap.

Bør vi avskaffe ordningen med å la folk søke om asyl i Norge, om de er her eller i hjemlandet?

Trondheims­ordføreren påpeker at asylsøknads­prosessen faktisk er en umenneskelig belastning for søkeren. Det å være i en asylsøknads­prosess, kan være farlig for søkeren selv og vedkommendes omgivelser.

Mitt forslag er å ta ordføreren alvorlig og slutte med asylsøknadspraksisen.

Hva tror du?

Skal vi fortsette med asylordningen i den form den er i dag, med søknadsprosesser i inn eller utland?

Eller bør vi ta ordføreren å ordet, og rett og slett legge den ned?

 
 

Støtt Document 😊

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!