Sakset/Fra hofta

Migranter og medlemmer av NGO-en Refugees Welcome i Baskerland deltar i en minnemarkering for migranter som er druknet i Middelhavet. Bilbao, 29. juli 2018. Foto: Vincent West / Reuters / Scanpix.

Jeg mener vi nå har sett gode argumenter for å legge ned hele ordningen med å la flyktninger få opphold i Norge.

Hvorfor?

Fordi selve søknadsprosessen er en belastning i seg selv som påfører søkerne store lidelser.

Om vi legger ned asylinstituttet, vil en fremdeles ha mulighet til å gi folk opphold gjennom kvoteflyktningordningen.

Men: også her ligger det en søknadsprosess i forkant!

M.a.o. – får en opphold i Norge som kvoteflyktning, må en igjennom en prosess – som Trondheimsordføreren m.fl. påpeker – at er nedbrytende og umenneskelig. Om den foregår i Norge, eller i regi av FN i en leir i utlandet.

Spørsmålet er: skal en la folk fortsette å måtte gå igjennom slike søknadsprosesser?

Og: hvordan skal en ellers få avklart deres behov for evt. opphold og flyktningestatus?

Og hvordan skal en gi folk slik beskyttelse uten å kunne avklare deres behov i forkant.

Mye tyder på at det som er mest humant og hensiktsmessig, er å bidra til å bedre forholdene i de flyktningeleirene som allerede finnes i utlandet.

Istedet for å skape slike leire i Norge – etter først ha dradd folk gjennom en belastende og nedbrytende asylsøknad – Norge eller i leirene.

Håper vi kan legge fra oss tanken om at «de skal «få komme til Norge». Som om det var noe av det beste som kunne hende et menneske.

Det er det kanskje – men det en må igjennom på forhånd for å «få komme til Norge» – asyl-lotteriet og reisen med livet som innsats både i og på vei til Norge – er både inhumant, destruktivt og uverdig.

Vi må spørre oss – hvem er flyktningepolitikken vår til for?

Er den tjenlig for 60 millioner på flukt og i leire – eller er den, unnskyld meg, mest til glede for oss selv, vårt eget «spennende» samfunn og vårt selvbilde?

 
 

Støtt Document 😊

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!