Kommentar

Illustrasjon: Karine Haaland.

 

«For folk flest», har dere tatt til slagord. Føler dere at dere er det?

Hva er prioriteringene i disse dager? Overlevelse i regjering? Tilpasning til EU gjennom ACER og andre avtaler?

Makker til Høyre, der Erna lefler med Merkel og tilbyr at Norge skal ta «sin del» av migranter som trenger seg inn i EU, som om vi er forpliktet til å ta del i en europeisk dugnad? Er det dét partiet har blitt?

Dere er i ferd med å miste kjernevelgerne deres, og det virker som det er de færreste som vet hvilken veg dere egentlig vil, og hvor dere er i ferd med å gå.

I kommentarfeltene i disse dager kommer det frem at mange som – fortsatt – kunne tenke seg å stemme på FrP, vil gjøre det fordi «alt det andre er enda verre!». Og dét er ikke mye til skussmål.

La meg få lov å gi dere noen velmente råd, ettersom jeg mener dere har store muligheter til å hente dere inn, bli tydelige og vinne tilbake tapt oppslutning.

EU-tilpasning

Aksepter det faktum at det norske folk ved to anledninger har stemt nei til EU. Vi stemte nei i 1972, og igjen i 1994. Hadde det vært avstemning i dag, ville et nei-flertall vært større enn noensinne.

ACER er det tydeligste signalet på at FrP ikke egentlig har skjønt dette, eller at dere egentlig ikke bryr dere.

Kanskje er vi, «folk flest», så dumme og uopplyste at vi ikke skjønner at vi skal være tjent med nedtappede reservoar og dyrere strøm her hjemme. Men forklar oss da i det minste hvorfor dette er så bra. Eller enda bedre: Respekter at dette er slikt «folk flest» ikke vil ha!

Landbruket

Bøndene. Vi snakker med rette om en krise i landbruket, der mange i disse dager lurer på om de kommer til å miste livsverket sitt som resultat av tørken.

Regjeringen har, foreløpig, tilbudt én milliard. Landbruksorganisasjonene forventer at ekstrautgiftene vil beløpe seg til et sted mellom 6 og 7 milliarder.

13,9 milliarder er i nasjonalbudsjettet for 2018 satt av til kultur, og landbruket vårt er en langt viktigere bærer av kultur enn offentlig finansiert pianoundervisning eller alternativt teater.

Her kan det sikkert hentes 2–3 milliarder ekstra til landbruket?

Det råder allerede, blant mange, en oppfatning om at norsk kultur er brunost, vafler og pinnekjøtt, og dette blir det lite av uten et fungerende norsk landbruk.

Så her kan det vel heller ikke være store vrangforestillinger mot å ta penger fra kulturbudsjettet og bruke på nettopp norsk kultur?

Sverigedemokraterna

Slutt å vemmes over Sverigedemokraterna. Vel er Sverigedemokraterna nok et parti som står til venstre for FrP i den økonomiske politikken. Men SD har gjort en formidabel jobb med å kvitte seg med «rasistisk grums», og kan være et parti verdt å se nærmere på, og kanskje lære litt av?
I dag ser FrP på Moderaterna som sitt søsterparti i Sverige. Partiet hvis tidligere leder Reinfeldt mente det omtrent var ubegrenset med plass i Norden til å ta imot migranter, og som ba svenskene: «Öppna era hjärtan!».

Kun de mest forstokkede nekter fortsatt å se hvilken veg det bærer i vårt naboland.

Flaggsaken fremfor noen

Innvandringspolitikken. Kom dere ut på banen igjen! Dette feltet er deres sterkeste kort, og grunnen til at mange, på tross av at dere bare er «minst ille», fremdeles vil gi dere sin stemme.

I innvandringsforliket fra november 2015 ble det utarbeidet enighet om at:

«Dersom grunnlaget for midlertidig beskyttelse kan ha falt bort som følge av politisk, sosial eller humanitære forbedringer i hjemlandet, kan utlendingsmyndighetene uten ugrunnet opphold starte tilbakekalling av oppholdstillatelsen til de som fikk opphold på slikt grunnlag».

Start hjemsendelse av blant annet syrere som ikke lenger har beskyttelsesbehov, og som nå trengs i sitt hjemland for å bygge dette opp igjen. Eritrea og Etiopia har nettopp inngått en fredsavtale, og de som har kommet derfra de siste årene, har ikke lenger grunnlag for asyl.

Alle partier unntatt SV og MDG var med på dette forliket, og vi bør vel kunne forvente at alle stiller seg bak hvis FrP nå minner om avtalens intensjon og forventer at den iverksettes?
Nordmenn hadde forskjellige grunner til å flykte til Sverige under krigen, og nesten alle dro hjem igjen i 1945, da beskyttelsesbehovet var over.

Lytt til velmente råd

Jeg regner med at det er hektisk møtevirksomhet i FrP nå. Eller i hvert fall når sommerferien deres er over en gang i september. Men jeg håper at dere leser Document, Resett og HRS også når dere er på ferie, og plukker velmente råd med dere på vegen. Det er mye bra å lese i kommentarfeltene der, fra «folk flest» som ønsker mer fra dere enn EU- og regjeringstilpasning.

Lykke til med å hente dere inn igjen!

Hilsen
Birgitte Brattebø, inntil videre medlem av FrP

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!