På over 30 år har jeg for lengst skjønt at ting skurrer når det gjelder politikken i Norge. Det en får presentert i media, stemmer ikke nødvendigvis helt med hverdagens utfordringer. Flere og flere synes våkne opp til denne realiteten.

Det er først når en undersøker sjøl at en skjønner at ting skurrer også, for inntil en gjør dét så tror en jo at alt er gullegodt i Norge.

Det jeg leste om EØS-avtalen sist på 80-tallet og fremover til i dag – jussen – stemte ikke med det jeg hørte og fortsatt hører i media. Viktige ting og sammenhenger utelates. Det vil si, om avtalen i det hele tatt blir nevnt, da.

Det var også tydelig for 30 år siden at det ikke skulle være noe diskusjon rundt EØS-avtalen og dens konsekvenser for Norges selvråderett.

Folkeopplysningen uteble, som den også blir i dag, med det resultat at folk tar valg på feil grunnlag. Vi er lurt.

Folk flest tror fortsatt vi har tradisjonell høyre/venstre-politikk i Norge. For det er slik det blir presentert av våre folkevalgte i media.

Folk flest har ikke fått med seg at det i realiteten er EU som bestemmer, uansett hvem folket velger å stemme på av partier/lister.

Folk flest er ikke klar over at selvråderetten vår forsvinner i takt med hvert direktiv, forordning og pakke som innføres i EØS-avtalen, der avgjørelsene da tas utenfor Norges grenser.

30 års indoktrinering sitter godt, for hvem ønsker tro at våre folkevalgte ikke jobber for Norges befolkning?

I media presenteres EØS-avtalen fortsatt som en handelsavtale vi må ha – selv om vår eksport er gått ned, mens vår import er økt på bekostning av trygge norske varer.

Suverenitetsavgivelsen til en fremmed makt nevnes heller ikke med et ord. Naturlig nok, for da ville vel det norske folk skjønt at det de stemte nei til senest i 1994, likevel blir en realitet via EØS-avtalen.

Til de av dere som tenker at dette gjelder ikke nå ved kommune- og fylkesvalget, så kan jeg opplyse om at 50–70 prosent av det som tas opp der, er EU/EØS-relatert. Jo flere EU/EØS-motstandere en får inn – uansett parti – desto sterkere står vi ved stortingsvalget i 2025.

Det er også greit å ha i mente at om dine lokalpolitikere ønsker gjennomføre noe i din kommune som strider mot EØS-avtalen, så er det EØS-avtalen som har forrang og bestemmer. Dine lokalpolitikere blir slik satt sjakk matt.

Det er på høy tid at det norske folk tar tilbake kontrollen vi ga ifra oss i 1992, via stortingets vedtak om EØS-avtalen.

Folket har aldri sagt ja til denne avtalen, den muligheten avviste Stortinget da, som de avviste et senere forslag om folkeavstemning også.

Ønsker folk å bestemme i eget hus, som to folkeavstemninger tyder på, da må EØS-avtalen bort.

Først da kan en snakke om at folkestyret kommer til sin rett, og vår nasjonale og lokale politikk igjen blir gjeldende.

Jeg oppfordrer herved det norske folk til å stemme for forandring. Stem på partier/lister/representanter som er helt klar på at de vil si opp EØS-avtalen.

Jeg oppfordrer også det norske folk til å melde seg inn i Norexit, en tverrpolitisk organisasjon der eneste mål er folkeopplysning om og oppsigelse av EØS-avtalen.

Konservativt ønsker si opp EØS avtalen, kun slik får vi vår selvråderett tilbake, også på lokalnivå.

Bruk stemmen din.
Godt valg!

Siri Hermo er 1.listekandidat Konservativt, Midtre Gauldal

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.