I 1990/91 ble Energiloven endret, dette gjorde strøm til vare. I 1992 ble EØS-avtalen vedtatt,  og strømmen kom inn under EUs fire friheter: fri flyt av varer, tjenester, mennesker og kapital, samt fri etableringsrett.

Våre folkevalgte har så vedtatt at EØS avt. har forrang foran norske avtaler og lovverk, endatil vår egen Grunnlov. Hvor mange av det norske folk vet dette?

Det betyr at alt som føres inn i EØS-avtalen eies av EU, og setter vår nasjonale politikk sjakk matt, også lokalpolitikken, for 70 % av det som tas opp der er EU/EØS-relatert.

Det såkalte handlingsrommet, som våre folkevalgte så fint snakker om er stort, men gjelder kun før ting er ført inn i EØS-avtalen. Etterpå eies det av EU.
Vi kan be EU om fritak, som vi gjorde i forbindelse med eggs holdbarhet i fjor, men det er EU som har vetorett.

Vår deltagelse i ACER skjer via EØS-avtalens 3 energipakker. Vi kan i teorien be EU om fritak for ACER 3 også, men jeg tviler sterkt på at EU vil gi slipp på melkekua si.

Det finnes ingen lovhjemmel for reforhandling i EØS loven. Eøs avt. må sies opp i sin helhet. Det betyr også at det ett storting innfører i EØS avt., kan ikke et annet omgjøre.

Når det gjelder de tiltak som er satt inn ifm. høy strømpris, er disse kun midlertidige, for det er det EU tillater. Vi har fått ut 2024. Etter 2024 kan det norske folk se frem til varig høy strømpris, samt strømutkoblinger. Da vil det norske folk også skjønne hvorfor vi fikk AMS-målerne.

Høy strømpris har vært et mål hele tiden, for kun slik kan våre folkevalgte selge inn ustabil vindindustri som «lønnsomt».

At en raserer natur og økosystem har ingen betydning, så lenge det skjer i det grønne skiftets navn. Det opplyses heller ikke om at det er folket som sponser gildet.

Når blant annet Energikommisjonen snakker om at Norge trenger mer kraft, så er det pengene som taler, for Norge har nok kraft til eget bruk. Men vi er via EØS-avtalen påkoblet et umettelig stort marked der vi har forpliktet oss til å levere varen, og det uansett om strømprisen blir høy i Norge, eller vi står igjen med ustabil vindkraft og strømutkoblinger.

Jo mer som produseres, uansett kilde, jo mer eksporteres. Det blir ikke billigere strøm i Norge.

Norsk og tysk kraft kobles sammen, nå kommer strømsjokket

Når f.eks repower-direktivet blir ført inn i EØS-avtalen, er det EU som bestemmer hvor mye vindindustri Norge skal pepres med. Kommunene vil ikke ha noe de skulle ha sagt. Er det sånn vi vil ha det?

EØS-avtalen er altså ikke en handelsavtale, selv om media fortsatt liker å presentere den som det. EØS-avtalen er EU integrasjon, der vi for hvert direktiv, forordning og pakke overfører vår suverenitet til en fremmed makt, til vi står ribbet tilbake.

Nå er det sikkert noen som tenker at det hadde vært bedre om vi var EU medlemmer. Av 705 representanter ville Norge fått 10-12 stykker. Det er majoriteten som bestemmer. Norge ville uansett blitt brukt som forsyningsland.

Vi er selvforsynt med billig, regulerbar, stabil og nesten utslippsfri vannkraft. Er det noen som tror Tyskland ville ivret for et europeisk kraftsamarbeid om de var i våre sko?

Når EØS avt. setter vår nasjonale politikk sjakk matt, tenker folk at vi har nasjonal styring over våre energiressurser?

Siri Hermo er  1.listekandidat for Konservativt, Midtre Gauldal

Lovdata:
I paragraf 1 står det at: «EØS-avtalen skal gjelde som norsk lov».
I paragraf 2 uttrykkes at i tilfelle konflikt om Norges forpliktelser etter avtalen, skal denne ha forrang foran norske avtaler og lovverk.
I protokoll 35 til EØS-avtalen: «Partene forplikter seg til å gi EØS-lovverk forrang hvis norske regler er i strid med en norsk EØS-lov.»

https://lovdata.no/lov/1992-11-27-109

https://lovdata.no/avtale/avt-1992-05-02-1-p35

Her er EØS avtalen.
https://lovdata.no/dokument/NLX2/avtale/avt-1992-05-02-1

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som e-bok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.