Det «grønne» skiftet, EØS-avtalen og FNs bærekraftsmål vil fullstendig rasere Norges befolkning på alle områder.

Limet som gjør denne raseringa mulig er EØS-avtalen, for den setter nasjonal politikk sjakk matt – uansett hvem vi setter til å styre landet vårt.

Høy strømpris har vært et mål hele tiden, for kun slik kan ustabil vindindustri selges inn som «lønnsomt».

Raseringen av natur og økosystem må vike, for det er pengene som styrer.

Når REPower-direktivet føres inn i EØS-avtalen, så er det EU som bestemmer hvor mye vindindustri Norge skal pepres med.
Kommunene vil ikke ha noe de skulle sagt.

Utenlandske selskaper får nå anlegge batterifabrikker, datalagringssentraler og digitale valuta-fabrikker som er svært kraftkrevende, og som selvfølgelig vil presse prisen ytterligere opp.

Slik fremskaffes det et kraftunderskudd i Norge. Det blir fritt frem for å ødelegge natur, land og hav, godt subsidiert av den norske statskassen må vite.

Norge signerte nylig en avtale om tettere samarbeid mellom Norge og Tyskland i det «grønne» skiftets navn.

Det foreligger også cirka 20 EU lover og klimadirektiv som ventes innført i EØS-avtalen.

EU tillater kun MIDLERTIDIGE tiltak/støtteordninger – som strømstøtten vi har fått godkjent ut 2024.

Etter 2024 kan det norske folk se frem til varig høy strømpris, og strømutkoblinger. Og dét selv om hver knaus pepres med vindturbiner, eller hvis en starter opp med kjernekraft, som nå synes populært i tiden.

ACER og energipakke 4

En hører ofte at «ACER ikke bestemmer strømprisen i Norge, ei heller om Norge skal bygge flere strømkabler til EU».

Mange mener vi kan forlate, reforhandle eller trekke oss fra ACER. Men ved at Norge ble integrert i EUs energipolitikk, så gjelder EØS-avtalen fullt ut i bransjen.

En av kjernebestemmelsene er EØS-avtalens artikkel 12 om forbudet mot kvantitative eksporthindringer.

Hvis Norge for eksempel forbyr flere utenlandskabler vil dette altså stride mot EØS-avtalen.

Med ACER har vi ikke bare flyttet beslutningsmyndigheten ut av Norge. Vi har også sluttet oss til alle de direktiver og forordninger som følger energipakke 3.

Snart kommer energipakke 4.

Når den blir ført inn i EØS- avtalen, vil den kreve at vi skal stille med minst 70 prosent av total kapasitet i eksportkablene til disposisjon, til enhver tid.

Så lenge strøm/energi anses som en vare, og en del av EØS-avtalen, så er det fri flyt, fri etableringsrett og EU’s lovverk som gjelder.

Jo mer produksjon, jo mer eksport, uansett kilde.

Strømmen blir ikke billigere for det norske folk

Norge blir slik rasert med våre myndigheters velsignelse. Og det norske folk synes å stilltiende godta dette, for vi fortsetter å stemme på partiene på Stortinget som i 30 år har overført vår suverenitet til EU.

Jeg lurer for øvrig på hva det norske folk sier når vann og kloakk-direktivet føres inn, for dette krever oppgradering som bruker må betale. Noen titusen kroner der.

Eller hva med bygningsdirektivet, det som krever at huset ditt må være bærekraftig? Hva gjør vel en kostnad i størrelsesorden 0,5 til 1.5 millioner kroner ekstra for folk flest?

EUs nye utslippskrav kan bli rådyrt for norske boligeiere

Vedforbudet og pipesensorene kommer nok sammen med bygdningsdirektivet.  Forbudet mot nye fossilbiler går nok også igjennom, for ingen kjører så mye elbil i Europa som nordmenn.

Her er noe å reflektere over:
1. Under koronaen måtte Norge be EU om lov til å bruke egne penger for å redde norske bedrifter.
2. I fjor søkte Norge om fritak for eggs holdbarhet, men fikk avslag. Vi bestemmer ikke over eggene selv engang!

Til tross for dette tror folk flest fortsatt at EØS-avtalen er en handelsavtale.

Siri Hermo er  1. listekandidat for Konservativt, Midtre Gauldal.

Kjøp «Europas underlige død» her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.