Eldre, ureturnerbare asylsøkere som har vært i Norge i 16 år eller mer, og som har fått endelig avslag på asylsøknadene sine, får nå allikevel bli i Norge.

Dette har regjeringen bestemt. Vedtaket frontes av  barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), men selve gjennomføringen vil ligge under Justis- og beredskapsdepartementet, skriver VG.

– KrF har i lang tid vært opptatt av situasjonen til de lengeværende og ureturnerbare asylsøkerne i Norge. Dette er mennesker som av ulike grunner ikke kan returneres til hjemlandet, men heller ikke har fått opphold i Norge som gir dem mulighet til å delta i samfunnet, sier Ropstad til VG.

– Det å få livet sitt satt på vent i så lang tid er krevende og disse menneskene burde få en avklaring. Derfor har vi jobbet for å få på plass en engangsløsning som sørger for å gi denne gruppen en mer forutsigbar fremtid og mulighet til å bli fullverdig del av det norske samfunnet, fortsetter han.

«Engangsløsning», sier Ropstad. Det har blitt mange slike engangsløsninginger etterhvert. Som da Solberg-regjeringen åpnet slusene i 2015, slik at over 31.000 søkte om asyl i Norge.

Allerede i Granavolden-plattformen, som la grunnlaget for at Venstre og KrF gikk inn i Solberg-regjeringen, var det en avtale om å «legge til rette for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge».

Amnestiet vil ifølge høringsnotatet omfatte rundt 50 personer, og gjelder for utlendinger som har oppholdt seg i Norge mer enn 16 år, og har en samlet alder og oppholdstid på 65 år.

Utlendinger må selv søke innen 1. desember, og hvis de oppfyller kravene vil de få like rettigheter som andre som søker om opphold. Straffedømte kan ikke benytte seg av ordningen.

– Mennesker som er ureturnerbare lever i en krevende situasjon med livet på vent. De ønsker å engasjere seg og bli en fullverdig del av samfunnet. I dag har de ikke tilgang til viktige tjenester og vi sier derfor i vårt nye program, som vedtas denne helgen, at vi vil gi lengeværende og ureturnerbare asylsøkere rett til arbeid, skolegang og ordinær helsehjelp, sier Ropstad.

Saken skal ikke legges frem for Stortinget.

Det blir spennende å se om «språkproblemer» vil føre til at denne nyheten ikke spres i miljøene.

På denne måten belønnes utlendinger som i årevis har trenert behandlingen av sine asylsøknader. Dette kan selvsagt få en smitteeffekt, ved at andre som får avslag på asylsøknaden bare sørger for å trenere utsendelse så lenge som mulig, så får de nok opphold til slutt.

Så snakker man fint om at disse skal få tilbud om skolegang. Men en person som har oppholdt seg i Norge i 16 år, vil være minst 49 år gammel for å oppfylle kravene. I teorien kan personer med mer enn 16 års oppholdstid kan selvsagt være yngre, helt ned til 32,5 år (gitt 32,5 år i Norge med avslått asylsøknad).

Ropstad snakker også om arbeid og ordinær helsehjelp. Det er vel ikke helt usannsynlig at det blir lite arbeid og mye helsehjelp for denne gruppen?

Eks-biskop Gunnar stålsett, som ble dømt til betinget fengsel og 10.000 kroner i bot for å ha vaskehjelpen Lula Tekle ulovlig ansatt i elleve år, er glad for vedtaket.

– Dersom dette faktisk stemmer, så er det på høy tid. Saken har versert lenge, og dessuten er gruppen det gjelder større enn dem som nå nevnes i dette forslaget. Jeg er glad for dem som oppfyller de litt kunstige kriteriene, men vil påpeke at mange faller utenfor selv om de lider samme nød, sier Stålsett.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.