Den etiopiske kvinnen kom til Norge i 1999, og etter mange år fikk hun endelig avslag på sin asylsøknad.

Kvinnen endte opp i gruppen av ureturnerbare asylsøkere, og var i jobb.

I fjor fikk hun allikevel opphold i Norge da engangsløsningen som Solberg-regjeringen innførte, innebefattet henne, skriver Vårt Land.

Kvinnen, som vil være anonym, søkte umiddelbart om alderspensjon, da hun hadde hatt jobb i Norge og betalt trygdeavgift.

Under saksbehandlingen hos Nav, viste det seg så, at siden kvinnen ikke hadde vært medlem av folketrygden, så skulle hun ikke ha betalt trygdeavgift.

Den etiopiske kvinnen krevde så refusjon for dette, og fikk tilbake 232.250 kroner fra Skatteetaten for årene 2002-2011.

– Det var som å vinne i lotto, sier kvinnen selv.

Seks partier på Stortinget vil gi permanent opphold til ureturnerbare asylsøkere

Men om ikke dette var nok, så opplyser Skatteetaten at kvinnen også skal få tilbake renter av beløpet.

«Personer som får tilbakebetalt feilaktig innbetalt trygdeavgift vil også få utbetalt renter», skriver Seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten.

Det skal være snakk om rundt 80 papirløse og ureturnerbare asylsøkere som skal være i tilsvarende situasjon som den etiopiske kvinnen, ifølge Vårt Land.

«Skatteetaten kan på grunn av taushetsplikten i skatteforvaltningsloven ikke kommentere enkeltsaker», opplyser seksjonssjef Ringså.

Papirløse og ureturnerbare asylsøkere som ulovlig oppholder seg i Norge, og jobber eller har jobbet, må selv ta kontakt med Skatteetaten for å få betalt tilbake trygdeavgift.

«Skatteetaten har ikke opplysninger om hvem som ikke er medlem av folketrygden, så det legges som utgangspunkt til grunn ved skattlegging av en persons inntekt opptjent i Norge at vedkommende er medlem av folketrygden. Fritak fra å betale trygdeavgift må kreves av den enkelte, enten på skattemeldingen eller i etterkant», skriv seksjonssjef Ringså.

 

Kjøp billetter til møtet her

 

 

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.