Regjeringen krever at asylsøkere som får avslag på sin søknad om oppholdstillatelse i Norge, reiser hjem igjen.

Det vil Vestland fylke gjøre noe med.

De ønsker å hjelpe gruppen med papirløse flyktninger, også kalt ureturnerbare asylsøkere, med både helse og utdanning, skriver Vårt Land.

– Vi vil utfordre den nasjonale politikken på området, for i dag har vi ikke en god politikk. Norge bryter menneskerettighetene ved å ikke tilby papirløse bedre hjelp, sier fylkesordfører Jon Askeland.

Han kommer fra samme parti som justisminister Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

I høst vedtok fylkestingsflertallet, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV, Høyre, Venstre, KrF, MDG og Rødt, å gi papirløse flyktninger fylkeskommunale tjenester og tilbud, særlig innen helse, utdanning og kollektivreiser.

Frp, Pensjonistpartiet, Folkets Parti FNB og to uavhengige, stemte imot.

– Dette er gjerne folk som ofte sliter med både somatisk og psykisk sykdom, stress og ensomhet. Å leve uten lovlig opphold er svært vanskelig, og den utrygge situasjonen skaper stress og opprettholder helseproblemer. Derfor mener vi det er svært viktig at vi som offentlig instans gjør det vi kan for å bedre rettighetene til denne gruppen, sier fylkesordføreren.

Fylkesdirektør Rune Haugsdal sier at Vestland fylkeskommune har store visjoner for arbeidet med de papirløse asylsøkerne.

Eldre ureturnerbare asylsøkere skal få opphold, vedtar regjeringen

Støre-regjeringen lovte i Hurdalsplattformen at de skal «opprettholde tilliten til asylordningen gjennom et effektivt returarbeid» samt friste flere til å vende hjem ved å «styrke ordningen med returstøtte».

Rødt har flere ganger spurt justisministeren hva hun vil gjøre for papirløse flyktninger, og hun svarte senest i november i fjor, følgende:

«Det er ikke planlagt noen ny såkalt engangsløsning. Det er viktig at personer som ikke har rett til å være i Norge, forlater landet, og at vi har klare rammer rundt det.»

Mehl la til at «de fleste av de som mange omtaler som «ureturnerbare», i realiteten ikke er det», og justisministeren mener det er fullt mulig for de papirløse asylsøkerne å dra hjem igjen.

I 2021 skrev også Mehl et brev til biskopene i Den norske kirken, hvor hun understreker at det ikke er ønsket med ordninger «som stimulerer til at folk motsetter seg retur.»

Et flertall av politikerne i Vestland fylkeskommune tar altså ikke hensyn til dette, og i mars blir det klart hvilke konkrete tiltak fylkeskommunen vil iverksette for ae papirløse asylsøkerne.
Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her!


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.