Det røde bystyret i Trondheim vedtok torsdag at asylsøkere uten oppholdstillatelse, dvs. som har fått avslag, kan få søke arbeid eller begynne på skole. Avgjørelsen river bena vekk under regjeringens asylpolitikk.

Statssekretær i Justisdepartementet, Pål Lønseth, har hele tiden vært klar på at tillatelse for avviste asylsøkere til å søke arbeid eller skole vil gjøre hele asylordningen illusorisk. Den bygger på at det finnes bestemte kriterier for å få opphold i Norge. Hvis man innfører adgang til å søke arbeid eller skole for de som avvises, har man blandet asyl og arbeidsinnvandring. Da har man i realiteten avskaffet hele asylordningen og innført åpne grenser.

Ifølge Lønseth og regjeringen er dette således ikke snakk om en «liberalisering», men en rasering av asylinstituttet. Det vil gjøre det overflødig når alle avviste gis anledning til å bli. Da er det bare å komme seg til Norge og klore seg fast.

Asylinstituttet skal hjelpe de som virkelig har behov for beskyttelse. De reelle asylsøkerne kan bli skadelidende, hvis denne ordningen vinner frem.

Det er oppsiktsvekkende at et rødt bystyre så klart utfordrer regjeringen på en sak som opptar opinionen.

Vedtaket fikk under kveldens bystyremøte flertall på punktet om å sende spørsmål til Regjeringen om at papirløse kan få arbeide, etablere en lokal løsning i Trondheim i mellomtiden, og at papirløse skal ha samme rettigheter som andre i forhold til helsehjelp.

– Rådmannen har fått i oppdrag å finne en lokal løsning umiddelbart. Spørsmålet til Regjeringen vil også bli sendt med en gang. Jeg vil si at vedtaket fikk delvis medhold i dag. Høyre og Fremskrittspartiet stemte mot, forteller varaordfører Knut Fagerbakke.

Reza Malaki leder organisasjonen Asylanter uten asyl, som ba bystyret åpne for arbeid og skole.

Asylanter uten Asyl har omtrent 30 medlemmer, men ifølge Malaki finnes det rundt 400–500 papirløse asylanter bare i Trøndelag. Malaki startet organisasjonen fordi han så at mange av flyktningene ikke hadde det bra.

– Jeg håper dette vil slå gjennom nasjonalt. Vi skal jobbe videre for oppholdstillatelse også for dem som har fått avslag. Målet vårt er at de som ikke kan returneres skal kunne få bli i Norge, sier Malaki.

Varaordføreren mener mange i bystyret har samme mål.

– Det er kun fem land i Europa som ikke har gjort vedtak for å gi amnesti og lignende til personer som trenger det. Flere i bystyret jobber for at Norge skal følge blant annet Sverige, Danmark og Spania på disse punktene, sier Fagerbakke.

Her blander Fagerbakke kortene. Det har vært svært forskjellig praksis i de eksemplene han nevner. Feks. i Danmark omhandlet amnestiet en liten gruppe statsløse palestinere. Amnestiet i Spania ligger langt tilbake i tid, og var meget upopulært innad i EU. Vinden har snudd, og tilsvarende amnestier vil være utenkelig i dagens Europa. Selv Sverige vil ikke gi amnesti i dagens økonomiske situasjon.

Papirløse får jobbe i Trondheim