Nytt

Aftenposten forsøker å opplyse velgere under 30 som ikke stemmer og har funnet frem til en forsker som mener at mens Norge er opptatt av egne interesser er Sverige opptatt av det humanitære når asylsøkere tas imot. Derfor er antall asylanter til Sverige fem ganger så høyt.

Det burde Norge også etterstrebe, mener forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Jan-Paul Brekke.

Sverige tør å stå i stormen. De er villig til å ta fighten med å ta i mot alle disse flyktningene. I Norge ville man vært fullstendig fortvilet og det ville ha utlyst tiltakslyst blant politikerne, sier Brekke.

Mens nordmenn er egoistiske er svenskene altruistiske – tenker på andre.

– I Norge er det hele tiden fokus på den nasjonale egeninteressen. I Sverige er det humanitære dominerende, også dypt inne på høyresiden i svensk politikk, sier Brekke.

At kløften mellom det offisielle Sverige og grasrota er enda større enn i Norge, og at spenningene også er større, tier både Brekke og Aftenposten om.

Ellers kunne ikke tidligere leder av Utlendingsdirektoratet, Trond Nordby, vært hanket inn for å fortelle at det offisielle Norge nå er blitt – ikke som svenskene, men danskene: vi demoniserer asylanter.

– Der asylsøkere i utgangspunktet ble sett på som mennesker som trenger vår hjelp og solidaritet, blir de som gruppe i dag sett på som en trusel og en byrde, sier han.

– Vi var forskrekket på 90-tallet da Danmark begynte å mistenkeliggjøre både asylsøkeren og motivet for å søke asyl. Nå er vi akkurat der selv, sier Nordby.
Norge har de siste årene blitt kritisert en rekke ganger av både FNs høykommisær for flyktninger og Den europeiske menneskerettighetsdomstol – særlig når det kommer til retur av asylsøkere til utrygge krigsområder.

Nordby mener at asylpolitikken er blitt strammet så hardt inn de siste årene at den nå «balanserer helt på kanten av hva som er akseptabelt ifølge internasjonal lovgivning».

Nordby mener de store partiene har politisk angst for å virke liberale i asylpolitikken.

– Det er i prinsippet helt marginale forskjeller mellom Fremskrittspartiets, Høyres og Arbeiderpartiets retorikk. Det partiet som har ønsket å påvirke de rødgrønnes politikk i en annen retning – SV – har tapt på praktisk talt alle punkter, sier Nordby, som er styreleder i Amnesty International i Norge og jobber rådgiver for firmaet Sonconsult.

Statssekretær Pål Lønseth er overrasket over at Nordby bruker et uttrykk som «demonisere».

Men det er ikke journalistene Mathias Vedeler og Ida De Rosa, som ikke leer på et journalistisk øyelokk, men konsentrerer seg om å få Lønseth til å «innrømme» at de har strammet inn.

 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Sverige-tor-a-sta-i-stormen-der-Norge-ville-vart-fullstendig-fortvilet-7296149.html#.UiRlAhZ5-B8