Til tross for regjeringens innstramninger i asylpolitikken er Norge stadig det europeiske landet som tar i mot flest asylsøkere. I 2010 avviste Norge 46 prosent av behandlede asylsøknader. Bare Sveits tok i mot flere samme år. Samtidig viser nye tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) at antallet innvilgede asylsøknader stiger, og hittil i år har hele 50 prosent av asylsøknadene blitt innvilget.

Leder for Frp, Siv Jensen, mener UDIs tall viser at regjeringen bløffer når de skryter av en strengere asylpolitikk, men i følge statssekretær Pål Lønseth er det umulig for Norge å føre en strengere asylpolitikk enn den nåværende:

– Dette har vi advart mot. Det vi har sett er en regjering som har gått høyt på banen i forhold til å skulle begrense tilstrømmingen av asylsøkere. Det har de forsåvidt også klart. Men det de har vært stillere i dørene om er at de liberaliserer praksisen for å innvilge opphold, sier Frp-leder Siv Jensen til VG Nett.

– Alt peker i retning av at det er riktig. De har en mer liberal praksis for å bevilge opphold enn det vi mener er forsvarlig.

Statssekretær Pål Lønseth (Ap) avviser at regjeringen fører en asyl-liberal politikk.

– Vi er ikke mer liberale enn andre, vi har ankomst fra land med mange asylsøkere som ofte får innvilget sine søknader, sier Lønseth.

Siv Jensen mener Pål Lønseth driver ansvarsfraskrivning.

– Det er norske myndigheter som avgjør hva som er grunnlag for å få opphold i Norge.

Lønseth viser til at ytterligere innstramninger vil være ensbetydende med å sette seg utover internasjonale forpliktelser. – Det er for så vidt et valg man kan gjøre, men Frp snakker ikke om det og tar dermed ikke den politiske belastningen det medfører, sier Lønseth til VG.

Norge gir imidlertid opphold til flere asylsøkere enn alle andre land som deltar i EUs asyl-samarbeid. Mens Norge avviste 59 prosent av asylsøknadene i 2010, avviste EU-landene Sverige 61 prosent, Østerrike 70 prosent og Belgia 79 prosent. Den høye innvilgelsesprosenten skyldes at Norge har fått en stor andel asylsøkere fra land som har lav avslagsprosent, som Eritrea, Afghanistan og Somalia.

Siv Jensen avfeier argumentene fra asylbyråkratene og Justisdepartementet.

– Leken om land er underordnet. Dette handler om hvor mange lille Norge skal ta i mot og integrere, sier Siv Jensen.

For øvrig var Norge også i 2009 blant de europeiske landene som innvilget flest asylsøknader. I følge den årlige rapporten Statistical overview of asylum applications lodged in Europe and selected non-european countries fra FNs Flyktningkommisær (UNHCR) lå Norge på en 8. plass av 44 land over mottatte asylsøknader (side 7) i 2009. Dvs. 10 søknader pr. 1000 innbyggere (side 9).

I henhold til Eurostats pressemelding om asylavgjørelser fra EU samme år, innvilget de 27 EU-landene og fire EØS-land tilsammen 78.820 asylsøknader; Norge sto for 4935 av dem. I rene tall utgjorde det en 9. plass av 31 europeiske land. Ved utregning av antall innvilgede asylsøknader pr. 1000 innbyggere gjorde imidlertid Norge et kraftig byks oppover listen, og endte på en delt førsteplass med Sverige over antall mottatte asylsøkere i forhold til folketall:

land innvilgede innbyggere pr. 1000
Norge 4935 4893396 1,009
Sverige 9085 9074055 1,001
Sveits 6665 7623438 0,874
Østerrike 4995 8214160 0,608
Nederland 8120 16783092 0,484
Storbritannia 12510 61284806 0,204
Frankrike 10415 64057792 0,163
Italia 8550 58090681 0,147
Tyskland 12055 82282988 0,147

Samme år tok Venstre-leder Trine Skei Grande til orde for en «asyl-dugnad», og hevdet i den forbindelse at Norge førte den strengeste asyl- og flyktningepolitikken i Europa.

VG: Norge tar imot flere asylsøkere enn andre europeiske land

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.