Venstres Trine Skei Grande har forsøkt, Dagsavisens Arne Strand likeså og i dag er det Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) ved Jon Ole Martinsen og Antirasistisk senter (ARS) ved Kari Helene Partapuoli sin tur til å gjenta det glade budskap:

Norsk asylpolikk er bare for streng, altså. Og på autopilot følger den nå så kjente uttalelsen: Norsk asylpolitikk er blant de mest restriktive i Europa.

Jon Ole Martinsen, rådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), mener det lave asylsøkertallet i Norge er en konsekvens av en stram asylpolitikk.

– Dette er en villet politisk utvikling fra regjeringen. Myndighetene har ført en bevisst signalpolitikk siden 2008 som roper: Ikke velg Norge, her er det vanskelig! Norsk asylpolitikk er blant de mest restriktive i Europa og helt klart en medvirkende årsak til at færre velger Norge.

D´damer og herrer har rett i at antallet ankomne asylsøkere har gått kraftig ned de siste årene. Det er en direkte følge av Stoltenberg-regjeringens signalpolitikk, som støttes av et stort flertall i Norge. Dette siste er sannsynligvis årsaken til at asylliberale personer og organisasjoner til det kjedsommelige fremmer en påstand som ikke er sann – og ikke blir sann uansett hvor mange ganger de pågjeldende gjentar den.

Norge har fortsatt ikke den mest restriktive asylpolitikken i Europa – vi har en av de mest liberale av slagsen og har i noen år innvilget flere asylsøknader per innbyggere enn noe annet europeisk land. I forhold til folketall innvilger Norge opphold til ca. 7 ganger flere asylsøkere enn gjennomsnittet i EU.

Eurostats foreløpige tall for 2011 viser at Norge ligger på en hederlig tredjeplass over innvilgede asylsøknader per innbygger i Europa, godt foran store og folkerike land som Tyskland, Storbritannia og Frankrike:

(Dette er et utvalg av land, lenke til histogrammet for hele Europa er her.)

Iht til Eurostats tall for 2010 lå Norge på en 10. plass av 30 land over mottatte asylsøknader. Av innvilgede asylsøknader lå Norge på en 5. plass av 30 europeiske land, men regner man antall innvilgede asylsøknader pr. 1000 innbyggere endte imidlertid Norge på en solid førsteplass. Det samme var tilfelle i 2009.

Selv i rene tall innvilget Norge flere asylsøknader i 2010 – 5300 – enn bla Frankrike med sine 64 millioner innbyggere (5115) og Italia med sine 58 millioner (4305).

De statsstøttede pressgruppene for en liberalisering av norsk asylpolitikk utviser en stadig mer påfallende motvilje mot å forholde seg til faktuelle opplysninger, og foretrekker tilsynelatende å fremme feilaktige påstander i håp om at de blir oppfattet som sanne. I virkeligheten er det så enkelt som at enten gjør de det bevisst for å villede omgivelsene eller så har de ikke peiling på hva de snakker om – og bør derfor vurdere å tie stille til de har satt seg bedre inn i saken. Det finnes også en annen vurdering som det muligens kan være i de asylliberales egen interesse å foreta: kan det f.eks. tenkes at manglende gjennomslag for andre saker de fronter skyldes at troverdigheten deres er lik null nettopp fordi de konsekvent fremmer så åpenbart og beviselig uriktige påstander som dette? Kan vi i det hele tatt feste lit til noe av det de sier lenger?

Men kanhende håper de at dersom de bare fortsetter å gjenta seg selv, så vil mer faktaorienterte politiske motstandere til slutt gå lei av å tilbakevise dem?

I så fall tar de veldig feil. Tallene som viser at asylliberale personer og pressgrupper farer med en – i beste fall – særdeles misvisende fremstilling av tingenes tilstand finnes, og vi kommer til å legge dem frem.

Hver gang.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂