Feature

For ett år siden opplyste Venstres Trine Skei Grande oss om at at Norge har den strengeste asyl- og flyktningepolitikken i Europa, og i forbindelse med den pågående kampanjen for asylbarna følger Dagsavisens Arne Strand opp under den gripende tittelen Gråt, mitt elskede land:

Norsk asylpolitikk er med årene blitt forholdsvis streng.

Skei Grande og Strands flotte påstand er imidlertid ikke blitt noe mer sann siden sist den ble fremmet i den norske offentligheten.

I realiteten har Norge Europas minst strenge asylpolitikk, og innvilger flere asylsøknader enn noe annet europeisk land. I følge Eurostat ligger Norge på en 10. plass av 30 land over mottatte asylsøknader i 2010. Når det gjelder innvilgede asylsøknader ligger Norge på en 5. plass av 30 europeiske land, men regner man antall innvilgede asylsøknader pr. 1000 innbyggere gjør imidlertid Norge et kraftig byks oppover listen og ender på en solid førsteplass.

Selv i rene tall innvilget Norge flere asylsøknader i 2010 – 5300 – enn Frankrike med sine 64 millioner innbyggere (5115) og Italia med sine 58 millioner (4305).

Norge kom også ut på topp i 2009:

Med tanke på at det stort sett er de samme personene som konsekvent fremsetter den samme, usannferdige påstanden, må man nesten konkludere med at noen av våre medmennesker rett og slett er ute av stand til å ta til seg og forholde seg til enkle, statistiske fakta.

Skal tro hva det kan komme av?