Venstres Trine Skei Grande har lest den svenske EU-kommissæren Cecilia Malmstrøms blogg, og føler at Norge må avlaste Italia med strømmen av afrikanske asylsøkere som nå benytter Libya som transittland på vei til Europa. – Vi må ha en internasjonal dugnad og hjelpe Italia, sa partilederen på dagens pressekonferanse og proklamerte samtidig at Norge har den strengeste asyl- og flyktningepolitikken i Europa.

Jasså?

Riktignok kan Skei Grandes råflotte proklamasjon skyldes at Venstre holder seg med et hittil ukjent tallsystem, men i motsatt fall må man nesten spørre hvor Skei Grande egentlig får informasjonen sin fra? Påstanden hennes støttes nemlig ikke på noen måte av tallene Stoltenberg-regjeringen, EU og FNs Flyktningkommisær opererer med. Det er selvfølgelig mulig at det er de tre sistnevnte som roter seriøst med tallene sine, men sannsynligheten taler vel helst for at det er Skei Grande selv som har blitt villedet og følgelig villeder den norske offentligheten. Helt utilsiktet, naturligvis.

I følge rapporten Statistical overview of asylum applications lodged in Europe and selected non-european countries fra FNs Flyktningkommisær (UNHCR) lå Norge på en 8. plass av 44 land over mottatte asylsøknader (side 7) i 2009. Dvs 10 søknader pr. 1000 innbyggere (side 9).

Over til Eurostats pressemelding om asylavgjørelser i EU samme år. I 2009 innvilget de 27 EU-landene og fire EØS-land tilsammen 78.820 asylsøknader; Norge sto for 4935 av dem. I rene tall utgjør det en hederlig 9. plass av 31 europeiske land. Regner man antall innvilgede asylsøknader pr. 1000 innbyggere gjør imidlertid Norge et kraftig byks oppover listen og ender på en delt førsteplass med hjertegode Sverige:

land innvilgede innbyggere pr. 1000
Norge 4935 4893396 1,009
Sverige 9085 9074055 1,001
Sveits 6665 7623438 0,874
Østerrike 4995 8214160 0,608
Nederland 8120 16783092 0,484
Storbritannia 12510 61284806 0,204
Frankrike 10415 64057792 0,163
Italia 8550 58090681 0,147
Tyskland 12055 82282988 0,147

Skal vi være ekstra nøye slår vi faktisk Sverige med hårfin margin, og troner således i ensom majestet på Europatoppen over flest innvilgede asylsøknader pr. 1000 innbyggere. Eller som det uttales på Trine Skei Grandesk: Den strengeste asyl- og flyktningepolitikken i Europa.

Alle tallene har vært offentlig tilgjengelige siden hhv. mars og juni 2010, og hvis fru Venstrelederen hadde vært like interessert i EUs statistikk som hun åpenbart er i EU-kommissærers blogger, så hadde hun kanskje sluppet å strø om seg med beviselig grovt feilaktige påstander på pressekonferanser.

Heldigvis er Trine Skei Grande leder av parti som stadig vaker rundt sperrelinjen, så det mest bekymringsfulle i denne saken er stikkordet «pressekonferanse». For en ting er at politikeren Skei Grande finner på de underligste ting, men hva kommer det av at ingen i den kongelige norske presse – som f.eks. Aftenpostens utskremte journalist Gunnar Magnus – fant anledning til å konfrontere den sangvinske partileder siden de nå likevel var der?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂