Tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at Stoltenberg-regjeringens strenge politikk i forhold til asylsøkere fra Balkan-land gir resultater. Tilstrømningen fra Serbia og Makedonia har stanset etter at Politiets Utlendingsenhet (PU) tvangsutsendte 78 personer i midten av mars.

Tilstrømningen skyldes at EU ga Serbia og Makedonia visumfri adgang til Schengen-landene i desember 2009, noe som har ført til en markant økning i antall asylsøkere fra disse landene i Schengen-området. Hittil i år har det ankommet 177 asylsøkere til Norge fra de to landene.

I mars innførte derfor UDI 48-timersbehandling av asylsøknader fra personer fra Serbia, Makedonia og Montenegro:

Søkere som faller inn under 48-timersprosedyren, får et kort asylintervju med UDI, og politiet undersøker reiseruten.

Hvis asylsøknaden blir avslått, vil Politiets utlendingsenhet transportere søkeren ut fra Norge.
– Viktig signal

– Når det gjelder forholdet til Serbia og Makedonia var det veldig viktig for oss å få på plass en rask prosedyre fordi vi så at det i det vesentlige ville være snakk om ubegrunnede søknader. Vi ville sende et viktig signal til Serbia og Makedonia, sier statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet til Aftenposten.no.

– Har man fryktet kriminelle som utnytter asylinstituttet fra disse landene?

– Det er en side ved det. De fleste som kom var ikke kriminelle, men dette var med på å begrunne hvorfor man setter i gang denne typen tiltak. Kriminalitetsbekjempelsen er en bieffekt.

I nabolandet Sverige har det derimot til sammenlikning kommet hele 1479 asylsøkere fra Serbia og Montenegro og 138 fra Makedonia, viser tall fra Svenska Migrationsverket.

– Vi så jo at dette kom. Da var det viktig å sende et signal tilbake til de landene det gjaldt at de som ikke har grunnlag for asyl sendes raskt tilbake. Det oppnår man med slike tiltak, mener Lønseth.

Bakgrunnen for innføring av 48-timersbehandling er at en stor del av asylsøknadene fra Balkan-landene antas å være grunnløse søknader fra personer som utnytter asylinstituttet for å ta ulovlig arbeid eller å begå forbrytelser i Norge.

Aftenposten: Asyl-stopp fra Balkan etter innstramning

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.