Arne Viste ble tiltalt for å ulovlig gitt arbeid til asylsøkere uten arbeidstillatelse. Fra  Oslo tingrett. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Vårt Land skriver i dag at Høyesterett avviser Arne Vistes anke. Arne Viste sier til avisen at det er en milepæl:

Dette er en viktig milepæl i prosjektet, i og med at vi har uttømt det norske systemet for ankemuligheter. Nå kan vi endelig bringe saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen, som kan avklare det menneskerettslige aspektet i saken.

Arne Viste ble i fjor høst dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. Viste fikk i februar forkastet sin anke til Borgarting lagmannsrett, og anket deretter avslaget til Høyesterett.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg kommet med sin kjennelse: «Ankeutvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken forkastes i medhold av straffeprosessloven § 387 a første ledd».

Viste sier til Vårt Land virksomheten til Plog AS vil fortsette:

Jeg registrerer at grunnloven ikke er grundig belyst av den foreliggende rettskraftige dommen fra Oslo tingrett, men det vil bli flere anledninger for oss. Politiet har valgt å holde en rekke andre ansettelser i Plog utenom denne straffesaken, og disse foreligger det straffesaker mot. De vil vi få inn for retten slik at vi får spørsmålet grundigere belyst.

Han opplyser at virksomheten til Plog AS vil fortsette framover, «men litt begrenset».

Ble dømt til bot og fengsel

I fem år har Plog AS betalt over 10 millioner kroner i lønn til omkring 75 ureturnerbare asylsøkere. Han har erkjent de faktiske forhold, men ikke straffeskyld. . Viste argumenterte for at Grunnloven gir uretunerbare arbeidstillatelse,noe tingretten avviste.

I tillegg til fengselsstraffen ble vikarfirmaet hans dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner og får 1,4 millioner kroner inndratt. Viste selv ble frifunnet for det personlige inndragningskravet.

Kjøp Peder Jensens bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.