Høyesterett skal ta stilling til om pizzeriaen skal ilegges foretaksstraff, noe som vanligvis innebærer en bot. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Louis Pizza i Oslo får saken sin opp i Høyesterett. Pizzasjappa er bøtelagt 250.000 kroner for å sysselsette en asylsøker uten arbeidstillatelse.

Saken handler om pizzasjappa på Adamstuen skal straffes for å ha ansatt en daglig leder uten lovlig opphold, noe som er et brudd på utlendingsloven. Selskapet ble bøtelagt 250.000 kroner i lagmannsretten etter å ha blitt frikjent i tingretten

Høyesteretts ankeutvalg besluttet mandag å ta saken til behandling. Siden selskapet først ble frikjent og deretter dømt, kunne anken kun nektes hvis ankeutvalget mente at anken klart ikke ville føre fram.

Det sentrale spørsmålet er om noen som har handlet på vegne av selskapet, opptrådte uaktsomt eller forsettlig da den daglige lederen jobbet for selskapet.

Mannen hadde skattekort da han ble ansatt. Etter 18 år i Norge ble han returnert til Iran i august 2019, hvor han ble fengslet og torturert.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.