Nytt

Høyesteretts ankeutvalg har avvist å behandle anken til lektor Clemens Saers som ble alvorlig skadet og fikk varig men av en voldelig elev på Oslo Handelsgym i 2014. Det skriver utdanningsnytt.no.

 «Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett. Anken tillates derfor ikke fremmet.»

For at en anke skal tas opp til behandling må den ha betydning ut over saken i seg selv. Det mener ankeutvalget at den ikke har. Andre vil mene at den i høy grad har prinsipiell interesse for tusenvis av lærere som sliter med en stadig mer voldspreget hverdag.

Oslo handelsgym hadde på et tidspunkt leid inn tre Securitasvakter for å passe på en elev. At de hadde en elev på skolen som var så farlig, ble ikke lærerne orientert om. Det var denne eleven som ødela Saers strupehode 15. mai 2014.

Saken ble ført for lukkede dører av hensyn til denne eleven. I praksis også av hensyn til Oslo kommune og skolen.

Saers har ført en utrettelig kamp for sin sak og de senere år har stadig flere kolleger sluttet opp om ham. De har forstått at også kjemper deres kamp.

Saers er pålagt å betale 22.875 kroner i sakskostnader for ankeutvalget.

 

 

https://www.utdanningsnytt.no/arbeidsmiljoloven-clemens-saers-rettssak/hoyesterett-avviste-anken-til-voldsutsatte-clemens-saers/239022?fbclid=IwAR3B5uutN5i-1JhnxdGH2ncv7V6wZ9ZUNsetlRnttf2MxblATPCdZk5Atok