Lektor Clemens Saers vant ikke frem med sin erstatningssak overfor Oslo kommune i lagmannsretten, skriver Utdanningsnytt.

Saers ble alvorlig skadet av en elev ved Oslo Handelsgym for fem og et halvt år siden. Han fikk varig mén og lider av posttraumatisk stressyndrom. Skoleledelsen var klar over at eleven var farlig og hadde tilsatt en vekter til å passe på ham, men lærerne ble ikke gjort klar over hvor farlig eleven var.

Saers ønsker å forebygge at andre lærere havner i tilsvarende situasjon. Volden i skolen er økende. Han hadde skaffet til veie flere nye bevis i saken, som gikk for lukkede dører. Flere lærerorganisasjoner ga ham sin støtte. Men:

Torsdag falt dommen: Borgarting lagmannsrett konkluderer med at skoleledelsen ikke utviste grov uaktsomhet, og dømmer Clemens Saers til å betale kommunens saksomkostninger.

Allerede da ankesaken var over, varslet Saers at han ønsker å ta saken inn for Høyesterett om han skulle tape.

Saers har en hjemmeside med omfattende dokumentasjon om saken.

Det var en hemsko for hans sak at saken gikk for lukkede dører.

Clemens Saers tapte i lagmannsretten