– Endelig, på min 71-årsdag, sa Clemens Saers til Utdanningsnytt, etter at han onsdag mottok en skriftlig beklagelse for behandlingen han har blitt utsatt for, fra Oslos ordfører, Marianne Borgen (SV). Saers liv som lærer ble fysisk ødelagt etter at en elev kvestet ham på Oslo Handelsgymnas i 2014. Nå kom beklagelsen, men erstatningen lar fortsatt vente på seg.

Dagsavisen og Document skrev tirsdag begge om at Clemens Saers fortsatt ikke hadde fått erstatningen på 350.000 kroner og beklagelsen Oslo kommune lovet ham i april. Onsdag reagerte ordfører Marianne Borgen med å skrive et brev til Saers:

I brevet kom hun med en personlig beklagelse:

Kjære Clemens Saers!

«Som ordfører vil jeg på vegne av bystyret og hele Oslo kommune beklage at du ble utsatt for en alvorlig voldshandling mens du utførte ditt arbeid i kommunen. Jeg vil også beklage måten du har blitt behandlet på i tiden etter overfallet.»

– Endelig, på min 71-årsdag, kommenter Saers til Utdanningsnytt.

Kafka-prosess

Læreren Clemens Saers ble arbeidsufør etter at han i 2014 ble angrepet av en elev mens han underviste på Oslo Handelsgymnasium. Til tross for at eleven senere ble dømt til seks måneders fengsel, fikk Saers liten støtte av ledelsen og lærerorgansisajonene. Det faktum at Saers også fikk varig mén og posttraumatisk stressyndrom, gjorde heller ikke noe inntrykk på ledelsen og Utdanningsetaten. Skoleledelsen var klar over at eleven var farlig og hadde tilsatt en vekter til å passe på ham, men lærerne ble ikke gjort klar over hvor farlig eleven var.

Ved å legge ansvaret på meg, kunne skolen forklare hendelsen. Skolen hadde gjort alt riktig, men jeg sviktet. Så startet historien om at jeg også skulle være høyreekstrem, skrev Saers i et gjesteinnlegg hos Document i 2020.

Saers gikk til søksmål mot Oslo kommune for manglende risikovurdering av eleven, samt at lærerne ikke var informert om elevens voldshistorikk. Han tapte saken i to rettsinstanser, og han ble også dømt til å betale kommunens saksomkostninger.

Slik kunne denne prosessen ha endt, om det ikke hadde vært for Bjørn Revil i Folkets parti (nå i Frp) som i oktober 2021 fremmet et forslag om å gi Clemens Saers en unnskyldning og en erstatning fra Oslo kommune.

I april i år bestemte Oslo bystyre at Saers uansett skulle få 350.000 kroner i erstatning, samt en beklagelse fra Oslo kommune for måten arbeidsgiver taklet saken på.

Onsdag kom unnskyldningen, og ifølge Utdanningsnytt skal erstatningen være rett rundt hjørnet.

Saers har sin egen hjemmeside der man kan lese alt om denne lange og vonde prosessen .

Oslo-ordføreren beklager til den tidligere læreren Clemens Saers (Utdanningsnytt)

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.