Bystyret i Oslo beordrer byrådet til å gjennomføre en ny gjennomgang av saken til den voldsutsatte læreren Clemens Saers.

Dette ble klart etter et møte i Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo kommune onsdag.

Mehmet Kaan Inan tok opp saken. Inan er skolepolitisk talsperson i Høyre.

Følgende merknad fra Inan ble foreslått:

«Utvalgets medlemmer fra Høyre mener det er kritikkverdig at bystyret har fått villedende og mangelfull informasjon i behandlingen av det private forslaget om Clemens Saers. Læreren Clemens Saers har opplevd en voldshendelse på skolen i skoletiden og burde fått bedre oppfølging enn det han fikk. Utvalgets medlemmer håper og ønsker at byrådet rydder opp i denne saken før den kommer til behandling i bystyret.»

– Vårt mål er få saken opp i bystyret før nyttår. Denne prosessen har allerede pågått altfor lenge, sier Inan til Utdanningsnytt.

Forslaget fikk seks stemmer for og seks stemmer mot. Hen vikarierende utvalgsleder Hallstein Bjercke (V) avgjorde saken med sin dobbeltstemme.

De som støttet forslaget er fra Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, Rødt Kristelig Folkeparti og Folkeaksjonen nei til mer bompenger. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne stemte imot.

Vedtaket som fikk flertall lyder slik:

«Bystyret ber byrådet om å gjennomgå prosessen og behandlingen av saken om Clemens Saers på nytt og rydde opp i saken.»

Clemens Saers ble nesten drept på jobb som lektor i 2015. Document har omtalt saken ved flere anledninger.

Les også: Clemens Saers ble nesten drept i klasserommet – sviktet av Oslo kommune – anker tapt søksmål

I en undervisningstime 15. mai ble lektoren ble angrepet av fem elever fra en annen klasse som forsøkte å trenge seg inn i klasserommet. En av dem, en da 18 år gammel elev, tok tak i lærerens strupehode, holdt fast og vred om til Saers mistet bevisstheten.

Saers ble reddet av en av sine elever som oppfattet at læreren var i livsfare og fikk avverget situasjonen, men lektoren ble påført varige skader.

Saers tapte også i lagmannsretten. Han anket saken videre til Høyesterett, men anken ble avvist.

Les også: Høyesterett avviste å behandle anken til Clemens Saers

Nå må altså byrådet behandle den betente saken på nytt.

Clemens Saers skulle delta i et møte i regi av Document i august 2020, for å holde foredrag om vold i Osloskolen. Møtet ble dessverre avlyst på grunn av pandemien.

Saers har også vært gjesteskribent i Document, og fortalt om hvordan han opplevde saken.

Nesten drept av elev – stemplet som høyreekstrem rasist

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.