Som lærer opplevde Clemens Saers det store marerittet. Han ble angrepet og nesten drept av en elev i klasserommet. Saers fikk varige men etter episoden. Allikevel fikk han ikke voldsskadeerstatning.

Clemens Saers ble offer for en voldsepisode da fem elever troppet opp i klasserommet hans 15. mai 2014. En av elevene skadet ham for livet. Skolens ledelse visste at eleven kunne være farlig og hadde i en periode på tre uker i november-desember 2013 leid inn tre securitasvakter for å passe på eleven.

Lærerne ble ikke informert og forberedt på å møte den voldelige eleven på en adekvat måte. Derfor valgte Clemens Saers å gå rettens vei for å få skadeerstatning.

Men Saers tapte i tingretten, og en ankesak i lagmannsretten ga nytt nederlag. Han anket saken til høyesterett, men der ble anken avvist. Saers måtte 22.875 kroner i sakskostnader for ankeutvalget.

Les også: Høyesterett avviste å behandle anken til Clemens Saers

Saers forsøkte å få saken opp for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Men saken ble avvist.

I høst ble byrådet beordret til å gjennomføre en ny gjennomgang av Saers-saken. Vedtaket som fikk flertall lød slik:

«Bystyret ber byrådet om å gjennomgå prosessen og behandlingen av saken om Clemens Saers på nytt og rydde opp i saken.»

Nesten drept av elev – stemplet som høyreekstrem rasist

Avvist, nok en gang

Finansutvalget i Oslo kommune avviste torsdag å gi den voldsutsatte læreren Clemens Saers penger og beklagelse. I stedet vil de etablere en kompensasjonsordning Saers kan søke på. Med andre ord: Snart åtte år etter at Saers nesten ble drept på jobb er det fortsatt ingen løsning i sikte.

Forslagsstiller Bjørn Revil (FNB) mente Saers, selv om han tapte søksmålet mot Oslo kommune i to rettsinnstanser, burde få oppreisning på 250.000 kroner og beklagelse fordi læreren avslørte kritikkverdige forhold i Oslo-skolen.

Bare et mindretall med partiene FNB, Frp og Høyre støttet forslaget, og de samme partiene støttet punktet om beklagelse.

– Jeg liker ikke måten forslaget falt på, men det som ble vedtaket, at det skal utredes en generell ordning, er helt greit, sier Bjørn Revil til Nettavisen straks etter møteslutt. Han beklager at dette betyr en ny utsettelse for Saers.

Blant annet ble det uttrykt frykt for at saken skulle skape presedens. Men Revil mente på forhånd at det er helt greit hvis saken skaper presedens. Han har hørt fra mange lærere at vold i Oslo-skolen feies under teppet.

Det var Venstre sammen med byrådspartiene Ap, SV og MDG som sto bak det alternative forslaget om å etablere en ny kompensasjonsordning for voldsutsatte lærere.

Forslaget ble til slutt enstemmig vedtatt, selv om Høyre i forkant hadde kritisert dette forslaget som en «ny og ufin trenering av erstatning».

Også Revil var kritisk:

– Dette er ingen god måte å forholde seg til Saers-saken på. Hvis man ønsker at Saers skal få oppreisning, kan man like gjerne gi ham det i dag med det forslaget jeg har fremmet.

Clemens Saers må altså vente. Han ble utsatt for et grovt overgrep på sin arbeidsplass, og overgrepene har fortsatt i snart åtte år.

Til Nettavisen sier Saers at han er rystet, og at Oslo kommune fortsatt ikke har lært noe av hans sak.

– Jeg har skadet meg for resten av livet. De som har ansvar, Oslo kommune, skal utrede om jeg skal få gips eller bandasje. Jeg er rystet over politikernes fravær av empati og medmenneskelighet. Jeg fatter ikke at noen tør å være lærer i Oslo-skolen.

– Voldsproblematikken er ikke blitt tatt tak i. Elever som utøver vold mot lærere, er et tabu man ikke forholder seg til.

Saers forteller til Document at han jobber med en bok om saken. Etter planen vil denne være til salgs tidlig i høst (august). Saers er tydelig på at han ikke har noen planer om å holde noe tilbake.

Nettavisen

The Expendables: De som kan ofres

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.