Clemens Saers anker saken han tapte mot Oslo kommune og Utdanningsetaten etter at han nesten ble drept på jobb. 

Lektor Clemens Saers (67) anker det private søksmålet han tapte mot Oslo kommune og Utdanningsetaten etter at han nesten ble drept av en elev.

Eleven Arvin Ataei, som skadet Saers slik at han bl.a. pådro seg posttraumatisk stressyndrom, ble i 2015 dømt til å betale Saers erstatning og oppreisning på ca kr. 150.000 samt to måneders fengsel for andre forhold.

– Det er ikke liv laga for lærerstanden i Norge hvis denne dommen blir stående. Da har vi en rettsløs situasjon for lærerne. Det Arbeidsmiljøloven sier om å jobbe preventiv ble for eksempel ikke tatt hensyn til i dommen i det hele tatt, sier Saers til Nettavisen.

Saers gikk til sak mot Oslo Handelsgymnasium for å få skolen dømt for grov uaktsomhet for ikke å ha sikret et trygt læringsmiljø ved å advare Saers og andre lærere på skolen mot den notorisk voldelige Ataei.

Saers var ikke informert om at Arvin Ataei hadde truet en lærer på en tidligere skole, og heller ikke at Oslo handelsgymnasium på et tidspunkt før angrepet hadde engasjert en vekter fra et privat firma til å følge med på eleven på skolens område.

Tingretten mente likevel at skoleledelsen ikke hadde opptrådt klanderverdig.

Oslo handelsgymnasium.

I en undervisningstime 15. mai ble lektoren ble angrepet av fem elever fra en annen klasse som forsøkte å trenge seg inn i klasserommet. En av dem, en da 18 år gammel elev, tok tak i lærerens strupehode, holdt fast og vred om til Saers mistet bevisstheten.

Saers ble reddet av en av sine elever som oppfattet at læreren var i livsfare og fikk avverget situasjonen, men lektoren ble påført varige skader.

Slik beskriver Saers selv overfallet på sin blogg:

Hele gruppen presser på for å komme inn, to av dem bruker vold. Eleven fra Marokko er liten og får ikke beveget min venstre arm. Den for meg fremmede mannen, tar et halsgrep mot meg som følger: To fingrer trenger dypt i bløtvevet på hver sin side av strupehodet. Det er her mine to blodårer går som gir livsviktig oksygenrikt blod til min hjerne. Blodtilførselen til hjernen stanser opp. Mitt hode presses bakover slik at jeg ser i taket. Så tar den angripende eleven fingrene rundt hele strupehodet mitt og trekker det mot seg. Jeg tenker; ‘så fryktelig sterk han er’. Nå blir mine observasjoner sterkt begrenset og jeg går instinktivt inn i den siste overlevelsesstrategien vi som pattedyr har; fastfrysing og spille død. Jeg er som et slaktedyr som har sluttet å motsette seg selve slaktingen. Med et godt tak om strupen mitt vrir han hele strupehodet slik at jeg hører et smell inne i hodet. Jeg tenker at der knakk brusken i strupehodet. Deretter blir hørselen borte. Nå ser jeg at det er noe uklart rødt på venstre side av mitt synsfelt, uten at jeg forstår hva det er. Til slutt tenker jeg: ‘Det gjør ikke vondt å dø. Jeg er ikke redd’. Deretter vet jeg ikke noe mer før jeg finner meg selv på stolen ved kateteret. Hele meg skjelver.

I dommen som falt i Oslo tingrett i april fikk skoleledelsen kritikk for å ha holdt tilbake informasjon om elevens farepotensial, men retten fant ikke at det var snakk om grov uaktsomhet etter skadeerstatningsloven og frikjente kommunen og Utdanningsetaten.

Saers har så langt brukt 600.000 kr fra egen lomme og det ble igangsatt en innsamlingsaksjon for å dekke ankekostnadene.

Arvin Ataei ble dømt til fengsel og samfunnsstraff da straffesaken var oppe i retten. Det sivile søksmålet gikk for retten i mars og gjaldt skoleledelsens ansvar for å gi lærerne en sikker arbeidsplass og gjøre dem kjent med risikovurderinger knyttet til enkelte elever.

Angrepet påførte Saers alvorlig skade på stemmebåndet og posttraumatisk stressyndrom. Skadene ble godkjent som yrkesskade og lektoren ble etter angrepet avhengig av mikrofon og høyttaler når han underviser fordi stemmen er så svak.

Saers og hans advokat krevde 250.000 kroner i oppreisning fra kommunen etter skadeerstatningsloven, men endte opp med å måtte dekke egne sakskostnader.

Leder i Norsk lektorlag, Rita Helgesen, kjente seg igjen i en ting tingretten påpekte i sin dom, uttalte hun til NRK Dagsrevyen:

– Tingretten sier at elevenes rettigheter har blitt mye viktigere enn de ansattes sikkerhet. Og da har vi gått for langt. Vi kan ikke ha et system hvor de som jobber i skolen, lektorer og lærere, ikke har et trygt og godt arbeidsmiljø.

En Kafka-aktig historie

Lektor Clemens Saers ble angrepet av fem ungdommer mens han underviste.

Han berget livet takket være den tapre innsatsen til elever som kom han til unnsetning. Etterpå har livet hans vært en Kafka-aktig historie fylt av rettsaker, mistenkeliggjøring og sykemeldinger.

Mistenkeliggjøringen omtalte Document for en måned siden: – Det eneste stedet man bør behandle anonyme klager, er i søppelbøtta Også Andreas C. Halse har skrevet om dette:

En ting er traumene som følger med å bli frarøvet selve tryggheten på jobb. En annen ting er når omgivelsene sakte, men sikkert begynner å legge skylden på offeret. Det hele toppet seg da lektor Saers ble tatt av historieundervisningen fordi noen elever følte ubehag med å ha han som lærer og truet med å bytte skole.

En slik arbeidsgiver blir altså sluppet av kroken av Oslo tingrett.

Oslo kommune bør ikke få dø i synden.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!