John Christian Elden er Clemens Saers´ advokat. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Den voldsutsatte lektoren Clemens Saers klager saken sin inn til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

– Jeg gjør det på vegne av alle lærere, sier han til Utdanningsnytt.

Spørsmålet om hvorvidt en lærer har rett på informasjon om en voldelig elev, vil stå sentralt når saken klages inn.

– Det følger av praksis fra EMD at det kan foreligge krenkelse av konvensjonen i tilfeller der staten visste, eller burde visst om en fare, men uten å sørge for tilstrekkelig beskyttelse, sier hans advokat John Christian Elden.

Elden mener det er gode argumenter for at det foreligger et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ved at staten ikke har beskyttet hans klient mot angrep på arbeidsplassen.

Saers fikk livsvarige skader da han ble angrepet av en 18 år gammel elev som forsøkte å ta seg inn i klasserommet hans på Oslo handelsgymnasium i mai 2014.

Etter å ha tapt i to rettsinstanser, anket han saken til Høyesterett før jul i fjor. Anken ble avvist i mars i år.

Ifølge læreren var skolens ledelse klar over at eleven kunne være farlig, og de hadde leid inn tre vakter for å passe på eleven noen uker i høstsemesteret 2013. Men lærerne ble ikke informert, og Clemens Saers valgte å gå rettens vei for å få skadeerstatning.

 

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.