I åtte år har Clemens Saers blitt nektet både beklagelse og erstatning etter at han i 2014 ble angrepet og nesten drept i klasserommet. Nå snur bystyret i Oslo.

Nå vil flertallet i bystyret i Oslo både beklage og gi Saers erstatning, melder Aftenposten.

Saers fikk varige skader i strupen og posttraumatisk stressyndrom etter volden han ble utsatt for, men det var lite støtte å hente både hos kollegaer og i ledelsen på Oslo Handelsgym.

Lærere som utsettes for vold og trakassering fra elever opplever sjeldent å få støtte i etterkant og flere lærere opplever at skolen er mer opptatt av elevens rettigheter enn lærerens rett til en trygg arbeidsplass. Det er et gjentagende problem i Norge.

Saers ble beskyldt for å ha provosert den muslimske eleven som angrep ham. Isteden for oppreisning ble Saers stemplet som høyreekstrem, beklagelsen uteble og han ble nektet erstatning.

Det til tross for at eleven ble dømt til seks måneders fengsel av Oslo tingrett.

Etter overfallet på meg på Oslo handelsgymnasium 15.mai 2014 ble jeg ansvarliggjort for hendelsen av min arbeidsgiver. De første tre årene etter angrepet trodde jeg at arbeidsgiver godtok min forklaring av hva som hadde rammet meg. Men både rektor, tillitsvalgt og kontaktlærer til den senere dømte eleven formidlet til andre at det var min adferd som utløste overfallet. Klassekontakten gjentok i to rettsinstanser at det var jeg som hadde overfalt hans elev! Slik ble jeg langsomt isolert fra mine kolleger. Jeg var uvitende om denne virkelighetsbeskrivelsen i over tre år etter overfallet.

Ved å legge ansvaret på meg, kunne skolen forklare hendelsen. Skolen hadde gjort alt riktig, men jeg sviktet. Så startet historien om at jeg også skulle være høyreekstrem, skrev Saers i et gjesteinnlegg hos Document i 2020.

Tidligere har flertallet i bystyret stemt ned forslag fra Folkets Parti FNB og Høyre om erstatning, men nå har Venstre snudd i saken. Partiet ville heller, i samarbeid med de andre byrådspartiene, etablere en generell erstatningsordning for alle kommunalt ansatte som blir utsatt for vold på jobb, men det har vist seg å være en vanskelig oppgave og de har derfor valgt å snu.

Nå ønsker Venstre at Saers skal få kompensasjon for volden han ble utsatt for.

– Det vil ikke være noe poeng for meg om de beklager selve hendelsen. Det jeg ønsker er en beklagelse fra kommunen for oppførselen fra min arbeidsgiver etter hendelsen, sier Saers til avisen.

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.