Læreren ble brutalt lagt i bakken av Omar. Resultatet var brudd i kneet og delvis avrevet leddbånd, samt smerter og nedsatt funksjon i flere måneder.

Men det er ikke smertene i benet som plager den erfarne læreren Dan Vegard Hansen (59) mest.

– Det er akkurat som om redselen har satt seg i kroppen. Bare jeg går på fortauet er jeg redd for å passere andre mennesker for tett på. Jeg tenker at hvis jeg uforskyldt dulter bort i dem, kan det smelle, har Hansen tidligere sagt til Dagsavisen.

En tidligere elev ved Hersleb videregående skole i Oslo, Omar A. (23), er nå dømt til 90 dagers ubetinget fengsel i Oslo tingrett.

Hendelsen skjedde 29. april i fjor da Omar ankom skolen, angivelig for å hente et vitnemål.

– La ham ned i bakken med stor kraft

Han parkerte bilen sin på en handicap-plass i skolegården. Da Hansen forsøkte å stoppe ham, tok den nå 23 år gamle mannen tak i læreren og «la ham ned i bakken med stor kraft» på en slik måte at Hansen «ble påført et brudd i kneet og delvis avrevet leddbånd», heter det i dommen.

Fornærmede, Dan Vegard Hansen og vitnet [N.N.] sto i skolegården. De jobber begge som lærere ved skolen. Fornærmede gikk bort mot fornærmedes bil, ga tegn til å åpne ruta, og ga strengt beskjed om å fjerne bilen og at det ikke var lov til å parkere i skolegården. Det utviklet seg til et munnhuggeri dem imellom. Fornærmede tok bilde av tiltalte sin bil, og tiltalte tok fram sin telefon for å ta bilde av fornærmede.

Retten legger videre til grunn at fornærmede stilte seg delvis foran bildøra, slik at tiltalte oppfattet at han ble sperret inne. Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte deretter åpnet døra med stor kraft og kom ut av bilen. Etter kort tid la han armene rundt fornærmede og la ham ned i bakken med stor kraft. Tiltalte fortsatte å holde ham nede enten fram til vitnet [N.N.] rev ham av eller til han selv slapp grepet.

Plager og smerter over lang tid

Selve voldsutøvelsen er ikke av den groveste arten, fastslår retten, «samtidig ble fornærmede påført en ikke ubetydelig skade, som medførte plager og smerter over lang tid.»

Omar har ikke kommet med noen uforbeholden tilståelse, og retten «har sett bort fra tiltaltes forklaring på sentrale punkter».

Ved utmålingen har retten vektlagt at det dreier seg om et slag eller kraftig dytt med bildør og at tiltalte deretter har lagt fornærmede i bakken, noe som førte til at fornærmede ble påført et brudd i kneet og delvis avrevet leddbånd. Fornærmede var plaget av smerter og nedsatt funksjon i flere måneder i etterkant. Han forklarte blant annet at sommerferien ble helt ødelagt, da han ikke kunne gå turer og bevege seg slik han ønsket. Han har fremdeles smerter hvis han går lengre distanser, og klarer ikke å rette beinet helt ut. Han går til behandling hos psykiatrisk sykepleier, og har følt seg engstelig i etterkant av hendelsen. Dette er typiske skadefølger etter å ha blitt utsatt for denne typen vold.

Oslo tingrett dømte Omar A. til 90 dagers fengsel og til å betale Dan Vegard Hansen oppreisning på 20.000 kroner, pluss saksomkostninger på 3.000 kroner.

– Redselen har satt seg i kroppen

Dan Vegard Hansen har fortalt Dagsavisen om hvordan hendelsen har påvirket ham:

– Jeg går ikke i marka lenger slik jeg har gjort de siste 15-16 årene. Det har vært mitt fristed for rekreasjon, men det er det slutt på. Jeg går sjelden eller aldri på stampuben, og oppsøker ikke Botanisk hage, Gamle Oslo eller museer slik jeg gjorde før. Det er nok riktig å si at jeg har isolert meg i kjølvannet av voldshendelsen.

Hele sommeren i fjor «forsvant» for ham, forteller Hansen.

– Jeg satt hjemme eller lå under dyna og kjente meg engstelig og redd.

Hansen, som aldri tidligere har følt seg utrygg, er preget av opplevelsen. Han valgte først å holde hendelsen skjult fordi han ikke ønsket å være noen «dramaqueen».

– Det er akkurat som om redselen har satt seg i kroppen. Bare jeg går på fortauet er jeg redd for å passere andre mennesker for tett på. Jeg tenker at hvis jeg uforskyldt dulter bort i dem, kan det smelle, sier han til Dagsavisen.

 Utdanningsnytt skriver at Hansen ble sykemeldt i en periode etter hendelsen, men at han «etter vinterferien i 2023» er tilbake i full jobb på Hersleb videregående skole. Hvilket tyder på hel og/eller delvis sykmelding i 10 måneder.

Ingen ble varslet

Hverken Arbeidstilsynet, Nav eller forsikringsselskapet ble varslet om voldshendelsen. Heller ikke internt i Oslo kommune ble de ansvarlige informert, meldte Dagsavisen i januar.

Konkret har dette ført til at viktige instanser ikke er varslet snart ni måneder etter at læreren ble utsatt for alvorlig vold på jobben.

Anita Capjon Bergh, divisjonsdirektør med ansvar for personalhåndtering og helse, miljø og sikkerhet i Utdanningsetaten, vedgikk omfattende brudd på egne rutiner:

– Saken er ikke meldt verken til skoledirektør, etatens hovedverneombud, til Nav eller Oslo pensjonsforsikring. Det burde ha vært gjort, og det beklager vi. Saken ble heller ikke meldt til Arbeidstilsynet.

– Sjokkerende

Hovedverneombud i Utdanningsetaten i Oslo kommune, Dag Martin Vikheim, reagerte kraftig:

– Dette er sjokkerende, men dessverre kanskje ikke så overraskende. HMS-arbeidet, og da spesielt rapporteringsrutiner og avvikshåndteringssystemet i etaten, er noe vi har påpekt svakhetene ved og har vært bekymret for i lang, lang tid, sier Vikheim.

– Det mest alvorlige med dette er at læreren kan miste rettigheter og i ytterste konsekvens gå glipp av store beløp dersom det oppstår uførhet eller redusert arbeidsevne som følge av voldsskaden. Vi er også kjent med saker der medlemmer har fått senskader av hendelser som ikke er blitt registrert, sier Odd Erling Olsen, hovedtillitsvalgt for de videregående skolene i Utdanningsforbundet Oslo.

NAV og Oslo pensjonsforsikring opererer med foreldelsesfrister, påpeker Vikheim.

Underrapportering av vold i skolen

Manglende melding til Arbeidstilsynet av voldssaker i Osloskolen, har vært tema i lang tid.

I november 2021 uttalte seksjonsleder Ida Aagaard til Dagsavisen at det var «grunn til å tro at det er snakk om en underrapportering» av denne type hendelser til Arbeidstilsynet.

Uttalelsen kom i kjølvannet av at det ble avdekket at det hadde vært en sterk økning i skolenes rapportering av vold og trusler internt i kommunen i perioden 2016-2020 – uten at dette ble gjenspeilet i tall innmeldt til Arbeidstilsynet.

Betent tema

Vold i Osloskolen har i flere år vært et betent tema. Dette ble særlig aktuelt i kjølvannet av den såkalte Saers-saken.

Lærer Clemens Saers ved Oslo handelsgymnasium ble i 2014 skadet for livet da en elev tok strupetak på han. Saken fikk et langvarig etterspill, både i den påfølgende rettssaken og i Oslo bystyre da Saers krevde erstatning og oppreisning av Oslo kommune som arbeidsgiver. Etter åtte års kamp fikk Saers endelig erstatning og beklagelse.

Daværende rektor på Stovner videregående skole, Terje Wold, ba i 2017 om akutt hjelp fordi han ikke lenger kunne garantere ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her!  Du kan også kjøpe den som e-bok e-bok.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.