Både Nav-ansatte og lærere utsettes hyppig for vold og trusler, og trenden er økende. 13 prosent av Nav-ansatte har vært utsatt for vold i forbindelse med jobben sin, det samme har 19 prosent av lærerne.

I en undersøkelse oppgir 13 prosent av Fagforbundets organiserte i Nav at de har vært utsatt for vold i forbindelse med stillingen sin, skriver VG. Over halvparten som deltok i undersøkelsen, 67 prosent, oppgir å ha mottatt trusler på jobb.

13 prosent sier de har blitt truet elleve ganger eller mer.

Det er en oppgang på 30 prosent siden 2019, hvor 37 prosent av Fellesorganisasjonens medlemmer i Nav oppga å vært truet eller utsatt for vold.

Blant lærerne har vold og trusler også økt betydelig. Ifølge Utdanningsforbundet opplevde hver femte lærer vold, trusler eller trakassering fra elever i 2019 og stadig flere lærere står fram med historier om et uutholdelig arbeidsmiljø, preget av skremmende situasjoner og berøringsangst.

Lærere som utsettes for vold og trakassering fra en elev opplever sjeldent å få støtte i etterkant og flere lærere opplever at skolen er mer opptatt av elevens rettigheter enn lærerens rett til en trygg arbeidsplass.

– Jeg har jo opplevd flere ganger at utsagnet har blitt sagt av de i systemet at opplæringsloven, om elevens rett til å gå på skole, overstyrer arbeidsmiljøloven, som går på at enhver i et hvert arbeid har rett til en trygg og sikker arbeidsplass. Og det har du jo ikke hvis en elev angriper, truer eller kaller deg stygge ord hver dag, sier førsteamanuensis ved OsloMet, Børge Skåland, som har forsket på hvordan lærere opplever å bli utsatt for vold og krenkelser fra elever.

Handlingsplaner og pleksiglass

Hverken VG, Nav, Dagsavisen eller Utdanningsforbundet skriver noe om årsakene til den økende volden.

Volds-og trusselproblemet skal løses med økt sikkerhet og kompetanse. Nav øker sikkerheten, mens skolene skal øke kompetansen.

Seksjonsleder i Fagforbundet, Trond Finstad, sier til VG at at trygge publikumsmottak med sikringstiltak som alarmer, pleksiglass og rømningsveier for ansatte i Nav er viktig.

Etter drapet på Nav-ansatte Marianne Amundsen ble sikkerhetsnivået hos Nav økt betraktelig, men Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte er opptatt av at de ansatte skal ivareta brukerne på en god måte.

– De Nav-ansatte på førstelinjen møter mange sårbare mennesker i kritiske livssituasjoner, og da kan dramatikk oppstå, sier Holte og utdypet videre:

– Vi må balansere å være tilgjengelig for brukerne våre og samtidig ta vare på sikkerheten. Det er ikke slik at et lukket Nav er et sikrere Nav, det kan også øke konfliktnivået.

Lærerne har derimot ikke mulighet til å beskytte seg med pleksiglass i klasserommet. De skal belage seg på rammeverk og handlingsplaner for å hanskes med ukulturen i norsk skole.

 

Marianne Amundsen ble knivdrept på jobb – kvoteflyktningen Abdella Ahmed H. siktet

Eksplosiv økning i rapporter om vold og trusler i Oslo-skolen

 

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Kjøp «Politisk kitsch» av Alexander Grau her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.