Bråtejordet skole. Bilde fra Facebook

Situasjonen er blitt uholdbar på Bråtejordet skole på Strømmen. Skolen vil fortsette å holde stengt torsdag på grunn av trusler mot lærere og avfyring av fyrverkeri.

Det anses ikke lenger forsvarlig å holde Bråtejordet skole på Strømmen, nord for Oslo, åpen for elever og lærere. Volden er blitt for grov og omfattende.

– Vi har opplevd utfordringer som gjør at vi ikke er i stand til å ivareta sikkerheten til de ansatte. Det har vært en økende forekomst av vold og trusler i den siste tiden som gjør at jeg ser meg nødt til å stanse farlig arbeid.

Det sier verneombud Harald Høegh Krohm Flisnes til Romerikes Blad onsdag kveld.

NRK omtalte den utvidede stengingen først, og NTB melder også om saken.

Onsdag holdt skolen stengt som følge av truslene, noe Document omtalte.

Det berettes om en skolehverdag preget av nesten uvirkelig vold og brutalitet fra en del elevers side, og lærerne skal være spesielt utsatt. Slikt har man til nå forbundet med deler av Sverige, og såkalte utsatte områder der.

Nå er dette altså blitt hverdagen også på  enkelte norske skoler:

– Med bakgrunn i den siste tidens hendelser rundt avfyring av fyrverkeri og trusler mot lærere har verneombudet ved skolen bestemt å stenge skolen i henhold til arbeidsmiljøloven, heter det i en melding fra skolen til foresatte som avisa har fått tilgang til.

De tider er åpenbart over her i landet, da lærerne var en gruppe elevene hadde respekt og aktelse for.

I meldingen skriver skolen at skolen skal bruke tid til «nødvendige avklaringer og utarbeiding av strategier for å trygge både elevenes og de ansattes arbeidsmiljø». Det er ikke spesifisert hvordan denne tryggheten skal opprettes. .

Bråtejordet skole er en ungdomsskole med rundt 400 elever. Rektor Sandra Kristina Hansen vil ikke svare på hvor lenge truslene har pågått.

–Jeg går ikke inn i detaljer på truslene, men det handler om at en gruppe elever har en atferd som man oppleves som aggressiv og truende. Ansatte skal ikke utsettes for trusler og har krav på et godt og trygt arbeidsmiljø. Det er flere ansatte ved skolen som har hatt ubehagelige møter med elever og dette preger selvsagt skolen som helhet, sier Hansen.

Hun kommer ikke nærmere inn på om det er noen spesielle typer elever eller miljøer som står bak den volden som finner sted.

NTB opplyser torsdag formiddag at skolen skal gjenåpnes fredag.

Bilder på skolens Facebook-sider vitner om en skole med omfattende flerkulturell elevmasse.

Document har ved en rekke anledninger omtalt utviklingen som finner sted på Romerike, rett nord for Oslo. I dette området har det vært en rekke saker med gjengrelatert vold og kriminalitet.

Bestill fra Document forlag:

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

Hvis du bare skal kjøpe én bok på nyåret, så la det bli «Mesteren og Margarita».

Kjøp bøker fra Document!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.