Vold, trusler og fyrverkeribruk innendørs førte denne uken til at Bråtejordet ungdomsskole på Strømmen stengte på grunn av fare for liv og helse, for lærere og for elever. Lærere melder om anarki og en skolehverdag uten styring. Stengningen er en naturlig konsekvens av forfallet i hele det norske skolesystemet.

Lørdag morgen brakte NTB en sak med en tittel som burde vekke norske foreldre: Ansatte ved skole i Lillestrøm varslet om anarki

Saken er hentet fra en serie med saker i Romerikes Blad, alle publisert denne uken. Sakene ligger bak betalingsmur, men titlene sier mye:

Skjermdump: Romerikes Blad

Bråtejordet ungdomsskole på Strømmen åpnet i 2014 og har ca. 400 elever fordelt på 15 klasser, og ca. 40 ansatte.

Onsdag ble det kjent at Bråtejordet skole stengte som følge av trusler mot ansatte og bruk av fyrverkeri innendørs. Romerikes Blad har vært i kontakt med flere personer med tilknytning til skolen som beskriver et utrygt skole- og arbeidsmiljø.

RB får blant annet opplyst at ansatte ved skolen utsettes for grove trusler om drap, vold og voldtekt. RB har også dokumentasjon på at ansatte har rapportert om flere titalls hendelser på skolen siden sommeren 2022.

Varslene dreier seg blant annet om vold, drapstrusler og truende atferd. (RB)

Rektor Sandra Kristina Hansen siteres slik i den siste saken:

Rektor vil ikke gå inn i detaljer på truslene, men forteller at det handler om at en gruppe elever har en atferd som oppleves som aggressiv og truende.

– Vi opplever at det har vært en gradvis økning av uønsket adferd fra elever. Vi har sett at ungdomsmiljøet her har endret seg over flere år. Dette gjelder ikke bare trusler, men den generelle språkbruken i ungdomsmiljøet, sier rektor.

– Vi opplever også at den aggressive språkbruken skaper situasjoner som oppleves som ubehagelig og at situasjoner eskalerer raskere enn tidligere. Samtidig har jeg som rektor og vi som skole blitt mer bevisst på viktigheten av å føre avvik, legger hun til.

– Vi har koblet inn bedriftshelsetjenesten for å ivareta de ansattes psykiske og fysiske helse i en krevende situasjon. Vi har og har hatt godt og tett samarbeid med andre aktører i kommunen, som OUT og PPA. Vi har også hatt tett dialog og god oppfølging fra forebyggende enhet i politiet, opplyser hun. (RB)

Rektor kommer med en viktig innrømmelse:

Rektor forteller at ungdomsskolen ikke skiller seg ut som en skole med mange avviksmeldinger i kommunen.

– Det er et mål at alle avvik skal registreres. Lærerne har hatt mye fokus på å melde inn alvorlige avvik, som vold og trusler. Vi mener det er viktig å unngå underrapportering, blant annet for å kunne sette inn proporsjonale tiltak. Avvikssystemet skal hjelpe oss til å fange opp mønstre og tendenser, slik at vi kan jobbe målrettet for å løse utfordringene vi har.

– Med tanke på utviklingen fra november av, hvilke tiltak ble satt inn?

– Vi har og har hatt godt og tett samarbeid med andre aktører i kommunen, som OUT og PPA. Vi har også hatt tett dialog og god oppfølging fra forebyggende enhet i politiet. Vi har også gjort noen grep for å forsøksvis deeskalere situasjoner på skolens område.

OUT er Lillestrøm kommunes oppsøkende ungdomsteam, de har 14 ansatte:

  • OUT er en forebyggende lavterskeltjeneste som driver oppsøkende arbeid med ungdom mellom 13 og 24 år.
  • OUT sitt viktigste mål er å bidra til at ungdom får en best mulig ungdomstid med mestringsfulle og gode opplevelser.

Torsdag kveld ble det avholdt informasjonsmøte på Bråtejordet skole for elever på 10. trinn og deres foresatte.

– Det iverksettes mange tiltak. Det er blant annet blitt tydeliggjort hva slags konsekvenser ulike handlinger får. Man har nye rutiner for hvordan man skal gjennomføre overganger inn og ut av klasserom. Det er ofte i de situasjonene at konflikter oppstår og eskalerer. Det vil være flere ansatte ute i friminuttene, sier skolesjef Kirsti Aandstad Hettasch i Lillestrøm kommune til RB.

Selv om møtet hjalp til å berolige noen foreldre, var ikke alle like fornøyde:

 Hvordan var stemningen på møtet?

– Stemningen var engasjert. Det ble stilt mange spørsmål, men det var ikke noen amper stemning, sier personen.

Den opplevelsen er det ikke alle som sitter igjen med.

– Mange var ganske sinte. Jeg er ganske sint selv, sier en annen forelder. (RB)

Fredag var skolen åpen igjen, men så lenge Romerikes Blad og de ansvarlige i kommunen ikke med et ord tør å sette ord på hva som ligger i begrepet «en gruppe elever», er det liten grunn til å tro at problemene forsvinner. En liten kikk i Romerikes Blads arkiver viser dog at det i det minste er én strortingsrepresentant som ikke er redd for å si ifra:

– Det er ikke rart at dette utvikler seg ettersom ungdommene ikke blir møtt med en hard hånd. Hvis vi ikke møter ungdomskriminalitet med en egnet reaksjon, så vil kriminaliteten begynne å ligne mer og mer på det vi ser i Sverige, tordner Gulati. (RB: Vil ha strengere straff for barn: – Da jeg vokste opp i Lillestrøm var det både idyllisk og trygt)

Bråtejordet skole er langt fra unik i denne sammenheng. Beklageligvis har ikke denne publikasjonen ressurser til å følge opp alle oppslag eller tips om vold i norske skoler. I desember 2021 skrev jeg en sak om situasjonen ved skolene i Sandefjord. Vi kunne nok ha skrevet en sak hver uke …

Les også:

Voldsbyen Sandefjord

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.