Innenriks

Nok en skole opplever vold som et problem i den grad at skolen må leie inn vakthold. Denne gang i Trondheim. Avisene omskriver volden ved å kalle det «lærers opplevelse av å komme i fysisk konfrontasjon».

Kan man oppleve noe uten at det virkelig fant sted? Språket tyder på at referenten ønsker å bagatellisere volden. Men enten det er Adresseavisen eller NTBs referat, kan de ikke skjule at lærere i dagens Norge føler seg fysisk truet av elevene, i den grad at ledelsen må leie inn vakter.

En ungdomsskole i Trondheim har leid inn vakthold etter en voldshendelse. Ordningen vil fortsette en tid framover, opplyser rektoren.

Adresseavisen har denne uken skrevet om en lærers opplevelse av å komme i fysisk konfrontasjon med en ungdomsskoleelev i begynnelsen av november. En annen skole i Trondheim har hatt en elev samme uke som ble fratatt to kniver etter trusler om vold.

Ved den første skolen har rektoren skrevet i et brev til foreldre og foresatte at ordningen med vakthold «vil fortsette en tid framover».

«Det er fortsatt en del uro i elevmiljøet. Det virker som elevene trenger litt tid på å falle til ro etter alt som har skjedd denne høsten», heter det videre i brevet.

– Vaktene er der for at både elever og lærere skal oppleve at miljøet på skolen er trygt. Lærere kan ikke fysisk vise elever vekk når de kommer inn på et område de er uønsket på, forklarer rektoren til Adressa.

– Vold og trusler er ingen privatsak. Dette er et arbeidsmiljøproblem som må tas på alvor. Derfor er det bra å få det fram i lyset, sier Hans Lieng leder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag. (NTB)

«Lærere kan ikke fysisk vise elver vekk» betyr vel at elevene ikke retter seg etter pålegg, og lærere får ikke lov å bruke fysisk makt. Derfor leier man inn profesjonelle.

Pedagogikken som fraskrev seg mulighet for fysisk makt, går nå på et nederlag. Når det kommer til stykket, må de leie inn vakter som kan bruke fysisk makt.

Er ikke dét sakens kjerne?