Nettavisen har publisert et debattinnlegg fra Trond Hagen, kontaktperson for ledere i Utdanningsforbundet Nordland. Overskriften er: «Flytt deg jævla hore, ellers dreper jeg deg». Hagen skriver at slike uttalelser er blitt skremmende vanlige i norske klasserom:

Dette er dessverre en setning mange ansatte i skolen opplever, og kreativiteten til mange elever er stor når det kommer til å utvide vokabularet sitt. Dette er ikke eleven sin feil. Årsakene til at elever kommer med slike utbrudd, kan være mange. Det kan være diagnoser, uheldige hjemmeforhold, sammensetning av elevgrupper eller trender i tiden hvor slik atferd er blitt mer og mer vanlig. Store nedskjæringer i skolebudsjettene hjelper heller ikke på. Det som er sikkert, er at lærere og ledere som er igjen, må håndtere dette.

Hagen påpeker at det siste året har det vært en økning på 30 prosent i antall meldinger om vold og trusler mot skoleansatte. Situasjonen er blitt så ille at i de 20 største byene i Norge kommer det hver dag gjennomsnittlig 136 meldinger om vold og trusler.

Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) oppgir 26 prosent av lærerne at de har vært utsatt for vold eller trusler på arbeidsplassen. Dette er fire ganger høyere enn for yrkesaktive ellers i samfunnet.

Flere norske lærere har slått alarm om økende vold i skolene mot både ansatte og elever. Lærernes opplevelser med vold, trusler og trakassering i grunnskolen har økt voldsomt de siste seks årene.

«Det har gått fra vondt til verre. Utviklingen er veldig negativ og bekymringsfull. Dette er en situasjon vi ikke kan leve med lenger», uttaler Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet, til NRK.

Økningen av vold i norske skoler «er veldig negativ og bekymringsfull»

Lærer er fortvilet over vold i skolene

Trond Hagen skriver at «Det vi også får tilbakemeldinger om, er at lærere må gå ut på gangen og gråte litt, ta seg en liten pause, kvinne seg opp, og så ivareta elevene på best mulig måte. Dette er en hverdag som ikke er verdig for elever eller lærere».

Hagen vil ha mer ressurser til skolene, «og støttesystemene må rustes opp for å ivareta barn og unge med større sosiale utfordringer. Dette vil gi en verdig skolehverdag for elever og lærere».

Det betviles ikke at vold og trusler er et reelt og trolig økende problem i norske skoler. Men når norske lærere snakker om dette problemet, savner man ofte en dypere analyse.

Norge var tidligere et ganske fredelig land, med et lavt nivå av vold. Hvorfor er det nå blitt mer vold i Norge, både på gatene og i skolene? Kan dette ha noe med innvandring å gjøre? Er noen elever med en bestemt etnisk bakgrunn mer aggressive og voldelige enn andre?

Dette er spørsmål som mange lærere åpenbart ikke liker å stille, men det er faktisk relevante spørsmål.

Vold på skolene er et alvorlig og økende problem også i andre europeiske land, som Frankrike, Storbritannia, Tyskland og Sverige.

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her! Du kan også kjøpe e-boken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.