Elvemo i Skånland kommune i Troms sett fra luften. Bilde: Google Earth.

Mottak Norge AS, som deltar i Utlendingsdirektoratets (UDI) anbudskonkurranse om et særskilt botilbud for voldelige asylsøkere vurdert som en trussel mot sine omgivelser, har til hensikt å plassere halvparten av personene det gjelder på Elvemo i Skånland, opplyste Harstad Tidende den 31. januar.

I Lødingen noen mil unna, hvor selskapet ønsker å plassere den andre halvparten, ble det uttrykt tverrpolitisk motstand mot planene allerede mot slutten av januar.

Nå kommer det reaksjoner også i Skånland: Arbeiderpartiet i Tjeldsund, ikke langt fra Elvemo, sier nei til etablering av mottak for voldelige asylsøkere i kommunen, skriver Harstad Tidende onsdag.

– Skånland som mulig vertskommune kan ikke nekte etablering av et slikt mottak, men Tjeldsund Arbeiderparti mener likevel at lokaldemokratiets synspunkter må fremkomme i en slik sak, heter det i en pressemelding fra styret, Helene Berg Nilsen, Ove Berg, Evald Joakimsen og Pål Brodtkorb.

Skånland har vist samfunnsansvar tidligere og vil fremdeles hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon, heter det i meddelelsen, men det er tvilsomt om kommunen har ressurser, ikke minst i helsetjenesten, til å håndtere oppgaven, poengteres det. Befolkningen har «blandede følelser».

Også beredskapssituasjonen vekker bekymring. Politiets nærvær i lokalsamfunnet er blitt dårligere.

– I praksis dekkes Kvæfjord, Skånland og Harstad av en til to politipatruljer, oftere en enn to.

Det finnes også statistikk som dokumenterer at kravene til kompetanse hos de ansatte ved norske asylmottak «sjelden eller aldri» er innfridd, hevdes det:

De viser til Mottaket Nordmo utenfor Narvik der tilsynsrapporten fra UDI viste at kun 33 prosent av de ansatte hadde nødvendige faglige kvalifikasjoner. Samme tilsynsrapport avdekket at man ikke klarte å oppfylle bemanningskravet satt fra UDI i anbudsutlysningen.

Siden mottakene drives forretningsmessig, tjener driftsselskapene mer penger på å ansette lavere kvalifisert personale, fremholder Tjeldsund Ap. Kvalifiserte personer kommer ikke til kommunen på korttidskontrakter, som forøvrig ikke gir skatteinnteker til kommunen, konkluderer man.

I et leserinnlegg i Harstad Tidende tirsdag skriver ellers Arild Holdø og Arne E. Johansen, som er henholdsvis overlege og sjefspsykolog ved avrusningsklinikken Sigma Nord på Elvemo, at mottaksplanene ikke er forenlig med deres virksomhet på stedet, som befinner seg rett ved siden av det påtenkte asylmottaket.

Sigma Nord har hatt sammenhengende drift på avdeling Elvemo i 23 år. Vi har i alle år vært en stabil arbeidsplass i regionen og har opparbeidet stor kompetanse på vårt fagområde.

Fagfolkene lar offentligheten forstå at disse arbeidsplassene ikke trenger å vare evig:

Det vil ikke la seg gjøre å bygge en trygg behandlingsramme for våre pasienter hvis de må leve i et miljø sammen med beboere som er vurdert av UDI til å utgjøre en trussel for sine omgivelser.

Motstanden i Skånland føyer seg etterhvert inn i et mønster hvor norske lokalsamfunn som risikerer å få voldelige asylsøkere som naboer, stritter imot slike planer.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.