Innenriks

Selskapet Egir Shipping AS har lagt inn en søknad om å starte asylmottak. Egir Shippings planer er gedigne. Søknaden gjelder asylmottak ombord på fem forskjellige skip med til sammen ca 6000 plasser.

Selskapet Egir Shipping AS har søkt UDI om å huse totalt 6060 asylsøkere fordelt på fem båter. Det har ikke lykkes Dagbladet å komme i kontakt med Egir Shipping, men ifølge søkeroversikten har selskapet blant annet ønske om å bruke skipet «Orient Queen».

Vistamar_5954187596_doc6nnbj20o6d1b549z96l-9NJ56tp3fD

Det er stort sett private som har søkt UDI om å starte opp asylmottak i denne søknadsrunden. UDI er skuffet over at ikke flere kommuner har søkt. De foretrekker at at kommuner selv driver asylmottakene. Dette fordi kommunene får bedre oversikt over hvordan ressursene kan brukes best. Kommunene får uansett mye ansvar for tilbudet til og rundt asylmottakene. Det er liten tvil om at asylmottakene trekker ressurser ut av samfunnet. Hvem er det ressursbruken rammer hardest i lokalsamfunnene rundt i Norge?

UDI lister opp en rekke argumenter for hvorfor det er en fordel at kommunene selv driver asylmottak, og ikke private aktører.

• Når noen oppretter et asylmottak i en kommune, har denne vertskommunen uansett en del ansvarsoppgaver innenfor blant annet helse og norskopplæring.

• En kommune som driver mottaket selv, med kommunalt ansatte medarbeidere, kan utnytte ressursene sine bedre og sikre god kvalitet ved for eksempel å samordne norskopplæring, tolketjenester og liknende.

• I små kommuner kan dette gjøre det lettere for kommunen å tilby fulltidsstillinger. Kommunen bygger også kompetanse blant egne ansatte.

Avviklingen av Norge skjer som den naturligste ting i verden.

Dagbladet