Utsikt over Gratangsbotn, hvor et av de nye mottakene skal ligge. Foto: Manxruler / Wikimedia Commons.

Utlendingsdirektoratet (UDI) undertegner tirsdag en kontrakt med aksjeselskapet Stendi om etablering av mottak for voldelige asylsøkere. Avtalen omfatter en bolig på Storfossen i Gratangen kommune i Troms, og fire boliger i Nannestad kommune i Akershus.

UDIs regiondirektør Belén Vinuesa Birkenes har mandag kunngjort undertegningen i et leserinnlegg i Narvik-avisen Fremover.

Birkenes kaller mottakets fremtidige klientell for «personer med særskilte behov», et uttrykk som også Harstad Tidende benytter i sin omtale av saken.

Regiondirektøren sier hun er trygg på at sikkerheten for naboene blir godt ivaretatt, selv om hun forstår bekymring i lokalmiljøet nordpå. Birkenes skriver:

Flere har nok de siste månedene sett ulike medieoppslag om denne typen bo- og omsorgstiltak, hvor enkelte beboerne beskrives som voldelige og farlige for sine omgivelser. UDI ønsker ikke å underslå dette, men vi vil understreke at denne risikoen i all hovedsak gjelder andre beboere og ansatte i boligen – og ikke utenforstående.

Våre beboere er heller ikke konstant utagerende, men de kan ha lav terskel for å reagere med vold eller trusler i situasjoner der de opplever seg frustrert, krenket eller truet. Personalet er trent til å håndtere denne type situasjoner, og klarer i de fleste tilfeller raskt å dempe konflikter. De kan også innenfor nødretten holde beboerne tilbake.

Da Harstad Tidende i februar skrev om planer for et tilsvarende asylmottak på Elvemo i Skånland, viste Tjeldsund Arbeiderparti til statistikk som viser at kompetansekravene for ansatte i norske asylmottak «sjelden eller aldri innfris». Dette gjaldt også et tidligere mottak nettopp på Storfossen, som nå blir vertskap for de voldelige asylsøkerne:

De viser til Mottaket Nordmo utenfor Narvik der tilsynsrapporten fra UDI viste at kun 33 prosent av de ansatte hadde nødvendige faglige kvalifikasjoner. Samme tilsynsrapport avdekket at man ikke klarte å oppfylle bemanningskravet satt fra UDI i anbudsutlysningen.

– Ved Storfossen mottak i Gratangen avdekket UDI samsvarende avvik som for Nordmo mottak i Narvik.

Alle er da heller ikke like sikre på at sikkerheten i nærområdet blir god nok denne gangen. I et leserinnlegg i Fremover reises det tvil om hvorvidt bemanningen og kompetansen blir tilstrekkelig. Hvorfor skulle det bli annerledes nå?

Tjeldsund Ap pekte også på lang utrykningstid for politiet i Skånland. Er dette noe bedre i Gratangen?

I et opprop på Facebook protesteres det mot den nå kontraktsfestede opprettelsen av mottaket på Storfossen.

Gratangen kommune har invitert til folkemøte med UDI og Stendi AS onsdag. Gitt at kontrakten mellom de to allerede vil være signert, presenteres altså lokalbefolkningen for en fullbyrdet kjensgjerning.

Også i Nannestad er folk i nærmiljøet skeptisk, melder NRK. Øya Velforenings leder Trond Morten Helgesen viser til utrygghet og negative erfaringer i forbindelse med tidligere mottak:

– Beboerne på mottaket skal ha én til én-oppfølging av en grunn, og det hadde de ikke alltid. Det gjorde at vi opplevde det som utrygt å gjøre dagligdagse ting som å gå til bussen, sier han.

Helgesen viser til en episode hvor en beboer tilsynelatende prøvde å ta selvmord ved å kaste seg ut i veien. En annen gang ble skoleelever skremt etter at en prøvde å tvinge seg inn på bussen.

Nannestads ordfører Hans Thue (Ap) deler lokalbefolkningens bekymring, og har tidligere ikke vært imponert over UDI, melder NRK.

Beboerne kan flytte inn på mottakene i Gratangen og Nannestad før påske, opplyser UDI.

 

Støtt Document

Sett gjerne opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller bidra med et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Vårt kontonummer er 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.