Hero Norge, som driver selvreklame på ledende i mangfold, er også ledende på korte tidsfrister. Stjørdal kommunes ordfører Ivar Vigdenes (Sp) er svært skeptisk til Hero Norges fremgangsmåte hva gjelder prosessen rundt plassering av asylsøkere i kommunen. Til Adresseavisen 12.10. uttaler han seg om saken.

I denne saken hørte vi så vidt rykter om at noen jobbet med et asylmottak via andre. Så ble vi kontaktet av Hero og fikk beskjed om at de ville tilby UDI 150 mottaksplasser i Stjørdal, og at vi hadde en uke på oss med å komme med kommunens høringssvar.

Ordføreren er selvfølgelig misfornøyd med en slik fremgangsmåte. Ordføreren har selv formulert kommunens høringsuttalelse, og han viser til at Heros planer om å plassere asylsøkerne i et «desentralisert mottak», hvilket betyr at de innkvarteres i leide hus og leiligheter, vil føre til økte priser fordi Hero i realiteten vil konkurrere med kommunen i leiemarkedet.

Stjørdal kommune har forpliktet seg til å ta imot 50 flyktninger og asylsøkere som har fått permanent opphold. Allerede i dag sliter kommunen med å skaffe husrom til disse. Kommunen er i en presset økonomisk sitasjon, og mye tyder på et stort driftsunderskudd i år. Vigdenes påpeker at Stjørdal hverken har helsetjenester, barnehageplasser, skoletilbud eller voksenopplæringsplasser for å ta imot ytterligere 150.

Hero Norges regionsjef Vidar Torheims uttalelser, viser at lokalsamfunnet og lokalpolitikerne er hensatt til statistroller når temaet er asylsøkere og flyktninger. Slike ting som tidsfrister og manglende kommunale tilbud kan ikke brukes som argument mot noe som helst. For her skal det gå fort, det handler om folk, det kommer mange og her er det bare å trå til – om du vil eller ikke. Bransjen bare er slik, må vite.

Jeg skjønner skepsisen fra kommunen og har forståelse for at dette virker veldig kjapt, siden det er relativt korte frister. Men slik er denne bransjen. Dette handler om at det er folk som trenger tak over hodet og da må det til en rask oppbygging.

Selskapet Hero driver 32 mottak og har 600 ansatte. I 2012 var omsetningen på over 409 millioner kroner og et driftsresultat på 29 millioner kroner. I løpet av de siste fire år har eierne tatt ut nesten 60 millioner kroner i utbytte. Hero-eierne profiterer altså titalls millioner kroner på asylmottak – snakk om berikende mangfold!

 

«Fikk en ukes varsel om asylmottak-planer», Adresseavisen 12.10.13 (papirutgaven)