Nytt

Hamar Arbeiderblad skriver om kvinner som bor på Hamar krisesenter. Historiene til mange av kvinnene vitner  om nye tider i Mjøsbygdene. Norske kvinner flykter ofte fra én voldelig mann som sjelden eller aldri får støtte for sine handlinger. Innvandrerkvinner flykter ofte fra en voldelig ektefelle og et helt miljø som støtter opp om mannens handlinger. Ansatte ved Hamar krisesenter påpeker at det har noe med kultur og æresbegreper å gjøre.

Er det i det hele tatt lov å håpe på noen diskusjon blant politikere på i Hedmark om hvordan man skal angripe dette brutale innslaget som nå er en del av Mjøsbygdenes multikulturelle utvikling?

Det er ingen tvil om at kvinner med innvandrerbakgrunn er overrepresentert på Krisesenteret. Cirka halvparten har innvandrerbakgrunn.

– Det kan være kvinner som er tvangsgiftet, som har flyktet og må bo her i frykt for represalier fra et helt miljø. For både nordmenn og innvandrere er det ofte samlivsbrudd som er motivasjonen, men mens de norske kvinnene redd for mannen de har rømt fra, er ofte innvandrerkvinnene redd for et helt miljø. Det er på mange måter mer kulturelt betinget hvor æresbegrepet står sentralt, sier Morland.

Sikkerhetstiltak
De fleste som bor på Krisesenteret er fra nærliggende kommuner, men noen, ofte de med de aller største truslene hengende over seg, kommer fra andre Krisesentra i landet. Dette kan gjelde kvinner som det regelrett er en fare for vil bli drept dersom mannen finner ut hvor de er.

Siden slike trusselsituasjoner er reelle, er det også flere sikkerhetstiltak ved Krisesenteret.
Det er flere kameraer som overvåker inngangene. Innganger som er låst.

http://h-a.no/Nyheter/Nyheter/tabid/72/Default.aspx?ModuleId=188561&articleView=true