Kvinner flykter fra innvandrermenn, skriver Agderposten. Nesten 60 prosent av kvinnene på krisesenteret i Arendal har flyktet fra voldelige menn med innvandrerbakgrunn. Daglig leder Tove Jansen tror at kulturforskjeller kan være en medvirkende årsak til volden.

50 prosent av alle kvinner som oppsøker Krisesenteret har selv innvandrerbakgrunn, hvilket er en enorm overrepresentasjon ettersom innvandrerbefolkningen i Aust-Agder bare utgjør 10 prosent av den totale befolkningen.

At innvandrerkvinner utgjør halvparten ved krisesenteret kan skyldes at flere kvinner nå våger å bryte ut, mener Jansen.

– Vår erfaring tilsier at flere av de fremmedkulturelle kvinnene kommer fra samfunn der arrangerte ekteskap eller tvangsgifte kan være en del av kulturen, sier Jansen, som understreker at hun kun uttaler seg på generelt grunnlag.

I møtet med norsk kultur skjer det, ifølge Tove Jansen, en endring i og med at vårt samfunn stiller andre krav.

– Her får kvinnene et helt annet utgangspunkt som utfordrer disse rollemønstrene, sier hun.

Dette siste kan i noen tilfeller være en medvirkende årsak til fysisk og psykisk vold, mener Jansen.

Krisesenterets tall viser at antallet innvandrerkvinner på senteret har økt fra 40 til 50 prosent på bare ett år. Rundt 60 prosent av det totale antallet, kvinner med såvel norsk- som innvandrerbakgrunn, som oppsøker Krisesenteret, har alle flyktet fra menn med innvandrerbakgrunn.

Agderpostens artikkel «Utgjør nær 60 prosent på krisesenteret. Kvinner flykter fra innvandrere», ble publisert 26. juni og finnes ikke på nett.

VG gjengir en NTB-melding: Kvinner på krisesenter flykter fra innvandrermenn

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.