Hamar Arbeiderblad (HA) rapporterer om at rekordmange henter mat fra Værestedet Arbeideren og at NAV-kontoret på Hamar opplever en dramatisk økning i antall på sosialhjelp. Innvandrere er sterkt representert.

-Jeg tror terskelen er lavere for å komme hit enn tidligere. Det er fortsatt mange som sliter med å spørre etter mat og noen drikker seg til mot først. Min opplevelse er at den økningen vi har sett i år ikke er tradisjonelle rusmisbrukere, men heller folk som gjør det på grunn av generell fattigdom. Mange av dem er innvandrere eller vanlige aleneforsørgere, sier Græsli.

HA var selv til stede og observerte hvem som hentet mat torsdag forrige uke. Ingen var synlig ruset eller bar preg av å være rusmisbrukere. De aller fleste var innvandrere som hentet mat til familien sin, men også nordmenn i forskjellig aldre var innom for å hente mat.

Andelen som hever sosialhjelp i Hamar kommune har økt mye siste året, og den er høy.

Den siste tertialrapporten til Hamar kommune viser en dramatisk oppgang i antall personer som hever sosialhjelp i kommunen siden i fjor.

Ved utgangen av 2012 lå allerede Hamar godt over landsgjennomsnittet med sine 904 brukere. Det utgjorde 5,1 prosent av befolkningen mellom 20 og 66. I landet forøvrig er tallet 3,9 prosent. Dette tallet har økt med 22 prosent siden den gang, og det er nå 1102 som mottar sosialhjelp i kommunen. Den samme utviklingen ser man hos nabokommunene. I Stange har antall sosialklienter økt med hele 25 prosent siden nyttår.

At fattigdommen skjøt fart på Hedmarken i god tid før de blåblå kom i regjeringsposisjon, er hevet over enhver tvil.

 

Artikkelen sto på trykk mandag 25.november. I skrivende stund var den ikke å finne på nett.