Nesten hver tredje mottaker av sosialhjelp er innvandrer, kan NTB melde. Andelen er økende.

Det kan synes som om sosialhjelp er blitt en måte å parkere mennesker på. Det er lettvint. Men på lengre sikt kan kostnadene for samfunnet bli store. Ikke bare økonomisk.

Sosialhjelp passiviserer. Sosialhjelp er heller ikke ment som permanent ordning. Det skal være nødhjelp, i en vanskelig situasjon. FrP mener den brukes som arbeidsledighetstrygd.

NTB-meldingen er merkelig i den forstand at den referer til tallene for 2002 og «åtte år senere» – dvs 2010, men det finnes da nyere tall.

I 2002 var andelen innvandrere blant sosialhjelpmottakere i Norge 23 prosent, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Åtte år senere var tallet 30 prosent.

Men en artikkel i Aftenposten i fjor  sommer opererer med enda nyere og høyere tall.

39 900 innvandrere var avhengig av sosialhjelp i 2012, viser ferske tall fra alle landets kommuner.

..

Det fører til at 35 prosent av alle sosialhjelpsmottagere, er innvandrere.

Samtidig som bruken av sosialhjelp går tilbake i samfunnet, øker den blant innvandrere.

Dette kommer frem i ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammen 39900 av de 114 000 sosialhjelpsmottagerne i 2012, var innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn.

– Innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn utgjør en stadig større andel av sosialhjelpsmottagerne, slår Statistisk sentralbyrå fast i en ny statistikkrapport.

I 2010 var innvandrerandelen blant sosialhjelpsmottagere 31 prosent. i 2012 økte andelen til 35 prosent.

De fleste er innvandrere i aldersgruppen 30 til 39 år.

..

Norge er på vei mot å få en «tyngre» befolkning av sosialklienter, som i større grad har sosialhjelp som hovedkilde.

4 av 10 mottagere har sosialhjelp som viktigste kilde til inntekt. Bare en av 10 hadde noen som helst inntekt av lønnet arbeid.

Bare en av fire var i arbeid eller utdannelse. Dermed er det små utsikter for at de vil komme i jobb.

Og stadig flere mottar et høyere beløp fordi de også har barn under 18 år.

 

 

Man kan trygt konstatere at intet samfunn har råd til en slik utvikling, hverken tempo eller antall.

 

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Flere-innvandrere-pa-sosialhjelp-7237209.html#.UyGQtFF5NB8

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂