Furuset Senter i Oslo. Foto: hf.


 

«Barn av innvandrere velger ofte partner med innvandrerbakgrunn», opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB) basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016, som ble offentliggjort i juni.

NTB oppsummerer:

Tre av fire norskfødte med foreldre fra Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Sri Lanka har en partner med innvandrerbakgrunn, ifølge tall fra SSB.

Det er færre enn blant innvandrere fra samme land, ifølge Statistisk sentralbyrå.

I undersøkelsen ble i alt 1.049 norskfødte i alderen 16–39 år med foreldre fra Tyrkia, Pakistan, Sri Lanka og Vietnam intervjuet.

Det er vanligere for norskfødte med foreldre fra Tyrkia og Pakistan å ha en partner med samme innvandrerbakgrunn enn de med foreldre fra Sri Lanka og Vietnam.

Hvor mye vanligere blir ikke spesifisert, men kan avleses i en figur hos SSB:

For Tyrkias vedkommende observerer man at norskfødte med innvandrerforeldre er akkurat like tilbøyelige til å finne en partner med noen andre tilhørende innvandrerbefolkningen som innvandrere er. For begge gruppers vedkommende er andelen ca. 83 %.

Hva pakistanere angår, er det ca. 96 % av første generasjon som har partner med noen andre tilhørende innvandrerbefolkningen, mens andelen for andre generasjon er ca. 84 %.

Til sammenligning er andelene for 1. og 2 generasjon med opphav fra Vietnam henholdsvis 71 % og 52 %, mens de tilsvarende størrelsene for Sri Lanka er 96 % og 53 %.

Tallene peker ubønnhørlig i den retning at innvandringen til Norge resulterer i fremveksten av diasporaer, hvor særlig personer fra muslimske land overveiende gifter seg med sine egne.

Den konklusjonen er hverken SSB eller NTB spesielt villige til å fremheve.

Pakistanere og tyrkere har en lang innvandringshistorie i Norge, men viser ingen tegn til assimilasjon med den norske befolkningen via ekteskap. På grunn av historikken finnes det er solid statistisk grunnlag for å fastslå det.

Med tiden vil vi få tall også for andre grupper. Er det noen som tror at konklusjonen vil bli særlig annerledes for de fremvoksende diasporaene fra Somalia, Irak, Afghanistan, Syria…?

Hva kan egentlig integreringsplaner stille opp mot slike fundamentale demografiske utviklingstrekk?

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok “Svindlere, svermere og sjarlataner” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.