Innenriks

Hamar Arbeiderblad skriver om den flerkulturelle kommunen Stange. 80 nasjonaliteter er samlet i kommunen og hvert år arrangeres Internasjonal uke for å vise frem mangfoldet. Under den Internasjonale uken deles Integreringsprisen ut. Prisen kan gis til enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort et betydelig arbeid for å inkludere minoritetsspråklige og flerkulturelle i arbeidslivet eller lokalsamfunnet. Man minnes den første prisen som ble delt ut i 2007. Den fikk Stange bibliotek. De fikk prisen blant annet fordi folk med samme bakgrunn kunne møtes og bli kjent.

Like barn leker fortsatt best?

– Når det er så mange med innvandrerbakgrunn som benytter biblioteket, skyldes det at tilbudet er uforpliktende og ufarlig. Biblioteket er et lavterskeltilbud og mindre skummelt enn et offentlig kontor. Folk med samme bakgrunn kan møtes, bli kjent og utveksle erfaringer, sier Sanner.

Kan leses i Hamar Arbeiderblad 29. juni. Artikkelen kan dukke opp her h-a.no